Opus Business Park

Opus Business Parkissa panostetaan energiatehokkuuteen ja tilojen olosuhteisiin 

 
Opus 2 Business Park on osa kolmen toimitilakiinteistön kokonaisuutta Helsingin Herttoniemessä. Kiinteistössä on valmistunut keväällä 2019 kokonaisvaltainen energiaremontti, jonka tavoitteena oli kehittää kiinteistön energiatehokkuutta ja parantaa vuokralaisviihtyvyyttä sekä modernisoida talotekniikkaa. Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja nyt käynnissä olevasta seurantavaiheesta on vastannut Assemblin Oy.

Opus 2 on Merimieseläkekassan omistama vuonna 2002 valmistunut toimistotilakohde, jonka kokonaispinta-ala on noin 8 500 brm2. Assemblin toteutti kohteeseen energiatehokkuushankkeen, jossa uusittiin laajasti kiinteistön talotekniikkaa.

Toteutettu energiatehokkuushanke koostuu useista kiinteistön talotekniikan kehittämistoimenpiteistä. Hankkeessa parannettiin muun muassa ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa ja ilmanjakoa, uusittiin valaistusta, modernisoitiin rakennusautomaatiojärjestelmää sekä parannettiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimintaa parantaen samalla kohteen sisäilmasto-olosuhteita.

– Tähän mennessä energiatehokkuushankkeella on saavutettu Opus 2 kiinteistössä kaukolämmön ja sähkön kulutuksissa noin 40 %:n säästöt. Tämä on ylittänyt positiivisesti hankkeelle asettamamme energiansäästötavoitteet, kertoo Merimieseläkekassan hankkeen tilaajana toiminut kiinteistöpäällikkö Reijo Rauhala.

– Lisäksi Assemblinin suunnittelun, toteutuksen ja säästötakuullisen seurantavaiheen sisältävä kokonaistoimitusmalli on ollut meille tilaajana helppo, turvallinen ja työaikaamme säästävä hankintamalli, jota mielellämme hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös tulevissa energiatehokkuus- ja yhteistyöhankkeissa, jatkaa Rauhala.

Lisätietoja

Etähallintapalvelut
Aki Nieminen
aki.nieminen@assemblin.fi
Puh. 040 9389 331