Sprinklerijärjestelmät

Jätä huoltopyyntö

Assemblinilta sprinklerijärjestelmät kaikkiin tiloihin

Sprinkleri on automaattinen sammutusjärjestelmä, jonka tehtävänä on hälyttää ennalta määrättyyn paikkaan alkaneesta palosta sekä erityisesti sammuttaa havaittu palo. Sprinkleri on sammutusjärjestelmä, joka on kytketty vesijohtoverkostoon. Sprinklerisuuttimet reagoivat palossa kasvaneeseen huoneen lämpötilaan vapauttamalla paineistetun vedentulon putkistosta. Tarvittaessa sprinklerien tarvitsema vesimäärä varastoidaan lisävesisäiliöön.  Sprinklerijärjestelmät ovat sammutusratkaisuna tehokas sekä antaa henkilöille lisäaikaa rakennuksesta poistumiseen.

Suomessa sprinklereitä asennetaan sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan asentamaan sprinklerin rakennukseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tavanomaista suuremman vaaran. Pelastustoimeen liittyvien laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia, toimintavarmoja ja sen vuoksi niiden huolto ja ylläpito vaatii osaavaa sprinkleri-kumppania. Sprinklerijärjestelmiin kohdistuvat työt ovat aina luvanvaraista toimintaa.

Kiinnostuitko?

Assemblinilta kaikki palvelut sprinklereiden huolloista vanhan järjestelmän saneeraukseen

Assemblin toteuttaa kaikkiin sprinklerijärjestelmiin liittyvät työvaiheet suunnittelusta toteutukseen ja huoltoon. Assemblin on TUKESIN hyväksymä sprinklerilaitteistoja toimittava talotekniikka-alan yritys.

Asennuksen jälkeen huolehdimme tarvittaessa myös laitteiston toiminnasta, sillä tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja ylläpitotoimet säännöllisin väliajoin. Assemblin tarjoaa seuraavia sprinklereihin liittyviä palveluita: ylläpito- ja muutostyöt, huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta, määräaikaishuollot, asennukset, vuoto- ja materiaalivahvuuskuvaukset, Diesel- ja varavoimahuollot, konsultointi ja neuvonta.

Sprinklerihuollon merkitys

Ilman vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sprinklerijärjestelmä ei hätätilanteessa toimi halutulla tavalla. Sprinklerijärjestelmä voi olosuhteiden seurauksena muun muassa syöpyä, vioittua, tukkeutua tai vuotaa. 

Sprinklereiden määräaikaishuollossa tarkastetaan ja huolletaan muun muassa seuraavat asiat: Hälytysventtiilin puhdistus, tiivisteiden vaihto, venttiilien toiminnan tarkastus, hälytysten tarkastus, kompressorin toiminnan ja kunnon tarkastus, laitoksen silmämääräinen tarkastus. Huoltotoimepiteiden jälkeen kaikista Assemblinin tekemistä huoltotoimenpiteista toteutetaan huoltoraportti joka toimitetaan tilaajalle.

Ota yhteyttä

Sprinklerijärjestelmät

Kai Niskanen

kai.niskanen@assemblin.fi
044 768 9060

Tekniset Palvelut
Etelä-Suomi

Mirka Vesaniemi

mirka.vesaniemi@assemblin.fi
040 566 9929

Tekniset Palvelut
Pirkanmaa

Olli Mäkynen

olli.makynen@assemblin.fi
050 385 7219

Ajankohtaista