Suosituksia sprinklerien ylläpitoon

Blogi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittaa, että uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Suositus on seurausta kesäkuussa vuonna 2020 Helsingin kaupunginteatterilla tapahtuneesta räjähdysonnettomuudesta.

Assemblin_Sprinkleri_huolto_yllapito_3.jpg

Kuvituskuva: Assemblin-konserni

Miksi onnettomuus tapahtui? Onnettomuuden aiheutti rakennuksen sprinklerijärjestelmän huollon yhteydessä sprinkleriputkistosta sprinklerihuoneeseen päässyt vetykaasu. Kaasu muodosti yhdessä huoneilman kanssa syttymiskelpoisen vetykaasuilmaseoksen. Tämänkaltaisia onnettomuuksia ei ole aikaisemmin Suomessa tapahtunut ja sen vuoksi
siihen ei ole osattu myöskään varautua.

Sprinkleri on automaattinen sammutusjärjestelmä, jonka tehtävänä on hälyttää ennalta määrättyyn paikkaan alkaneesta palosta sekä erityisesti sammuttaa havaittu palo. Sprinklerisuuttimet reagoivat palossa kasvaneeseen huoneen lämpötilaan vapauttamalla paineistetun vedentulon putkistosta. Sprinklerijärjestelmät ovat sammutusratkaisuna tehokas sekä antaa henkilöille lisäaikaa rakennuksesta poistumiseen.

Ajan saatossa sinkitettyihin sprinklerijärjestelmän putkiin muodostuu vetykaasua putken korroosion yhteydessä. Jotta onnettomuuksilta vältytään, on Tukes laatinut ohjeita ja suosituksia sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja huoltaville yrityksille. Yksi merkittävin ohjeistus on, että tänä päivänä ei saa enää käyttää sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Mahdollisen vaaran aiheuttava tilanne voi syntyä sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä.

Tukesin ohjeita ja suosituksia:

  • Sinkittyjen putkien käyttäminen uusissa sprinklerijärjestelmissä pitää lopettaa Suomessa.
  • Sprinkleriasentajilla tulee olla vetykaasusta varoittava hälytin käytössään, kun sprinkleriputkistoja tyhjennetään.
  • Sprinklerihuoltoa tekevä yritys laatii työntekijöilleen sprinkleritiloissa toimimiseksi ohjeen, joka sisältää tilan tuulettamisen, kaasunilmaisimen käytön, putkistopaineen tarkkailun, suojavarustuksen ja muut tarpeelliseksi katsotut varusteet.
  • Varmistetaan ja tarvittaessa tehostetaan sprinklerihuoneen ilmanvaihto sprinkleriputkiston tyhjennyksen tai muutostöiden yhteydessä.

Suomessa sprinklereitä asennetaan sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan asentamaan sprinklerin rakennukseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tavanomaista suuremman vaaran. Pelastustoimeen liittyvien laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia, toimintavarmoja ja sen vuoksi niiden huolto ja ylläpito vaatii osaavaa sprinkleri-kumppania.

Sprinklerijärjestelmiin kohdistuvat työt ovat aina luvanvaraista toimintaa

Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät asennusliikkeet, jotka on listattu toiminnanharjoittajarekisterissä.

Assemblin toteuttaa kaikkiin sprinklerijärjestelmiin liittyvät työvaiheet suunnittelusta toteutukseen ja huoltoon. Assemblin on Tukesin hyväksymä sprinklerilaitteistoja toimittava talotekniikka-alan yritys. Myös sprinklerijärjestelmistä on pidettävä hyvää huolta ja ilman vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sprinklerijärjestelmä ei hätätilanteessa toimi halutulla tavalla. Sprinklerijärjestelmä voi olosuhteiden seurauksena muun muassa syöpyä, vioittua, tukkeutua tai vuotaa.

Ota yhteyttä Kai Niskaseen kun tarvitset tai etsit kiinteistösi sprinklerijärjestelmien huolto- ja ylläpitokumppania. Lue lisää palveluvalikoimastamme täällä.

Yhteystiedot


Sprinklerijärjestelmät
Kai Niskanen
kai.niskanen@assemblin.fi 
Puh. 044 768 9060

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 300 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.