Digitalisaatio

Assemblin ja digitalisaatio

Assemblinin tavoitteena on olla alansa paras nykytekniikan hyödyntäjä. Tähän pyritään kanavoimalla ja kehittämällä tuotannossa syntyviä hyviä aloitteita järjestelmällisesti asiakashyödyn lisäämiseksi ja oman toiminnan tehostamiseksi.

Digitalisaatio-ohjelmalla ryhtiä työhön

Tekninen kehitys on nopeaa, ja johtavan asennusyhtiön asema edellyttää nykytekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä. Meidän on toisin sanoen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja, jotka voivat parantaa ja helpottaa työtämme.

Assemblinilla on yhteinen digitalisaatio-ohjelma, joka asettaa työlle selkeät tavoitteet. Ohjelmaan sisältyy myös yhteisiä työmenetelmiä ja yhteinen hallinnointimalli digitalisaation vauhdittamiseksi.

Paikallisia ideoita ja yhteisiä painopistealueita

Jatkuvan kehitystyön on lähdettävä paikallistasolta, koska uusia tarpeita ja lisäarvoa luovia ratkaisuja syntyy nimenomaan tuotannossa ja asiakaskohtaamisissa. Tämä koskee myös uuteen tekniikkaan perustuvaa kehitystyötä. Kullakin liiketoiminta-alueella on siksi vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on kartoittaa paikallisia aloitteita ja luotsata paikallista digitalisaatiotyötä. Olemme myös avanneet sähköisen aloitelaatikon, johon työntekijämme voivat lähettää kehitysehdotuksia.

Konserninlaajuista tukea ja koordinointia varten on perustettu digitalisaation ohjausryhmä, jossa on edustus kaikilta liiketoiminta-alueilta. Ohjausryhmän tulee seurata ja priorisoida paikallisia aloitteita sekä päättää niille myönnettävästä konsernitason osarahoituksesta. Tuloksia seurataan säännöllisesti konsernijohdossa ja konsernin hallituksessa.

ASSEMBLIN VAUHDITTAA DIGITALISAATIOTA

Muutamia esimerkkejä

IoT-pohjaisia automaatioratkaisuja

Assemblinilla on pitkä kokemus teknisten järjestelmien laadukkaasta automaattiohjauksesta, joka perustuu esineiden internetiin (Internet of Things, IoT).

Vankka BIM-kokemus

Rakennuksen tietomallinnusta (Building Information Modeling, BIM) voidaan käyttää tuotannossamme monin tavoin varsinkin vaativien CAD-piirustusten teossa. Niitä taas voidaan hyödyntää esimerkiksi visualisoinnissa, määrälaskennassa ja rakenneosien merkitsemisessä tunnisteilla.

Parempaa raportointia ja viestintää

Sähköiset työkalumme mahdollistavat räätälöityjen asiakasportaalien ja viestintämahdollisuuksien tarjoamisen asiakkaille. Lisäksi meillä on yksityishenkilöille suunnattu verkkokauppa.