Tietosuojakäytäntö

Evästekäytäntö 

Assemblin käyttää evästeitä tällä verkkosivulla (assemblin.fi)

Kun vierailet verkkosivuilla sinun laitteellesi asetetaan evästeitä (tietokone, älypuhelin, tabletti, etc). Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sisältävät kirjaimia ja numeroita. Ne ovat välttämättömän tärkeitä verkkosivujemme ja niiden eri toimintojen käyttöön. Käytämme evästeitä myös optimoidaksemme verkkosivujemme suoritusta ja paremmin ymmärtääksemme verkkosivujemme vierailijoita. Näin meillä on mahdollisuus parantaa verkkosivujamme, tuotteitamme, palvelujamme ja markkinointiamme.

Sovellettavan lainsäädännön mukaan asetamme evästeitä ainoastaan mikäli olet antanut meille siihen luvan. Tämän teet rastittamalla ruudun evästetiedot-viestin yhteydessä, joka näytetään sivuillamme. Kyseinen viesti saattaa ilmestyä sivulle uudestaan mikäli esimerkiksi relevantit evästeet ovat hylätty tai poistettu.

Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Otathan kuitenkin ystävällisesti huomioon, että tämä saattaa vaikuttaa välttämättömiin evästeisiin, jotka ovat ehdottoman tärkeitä tämän verkkosivun toimimiselle. Näin ollen jotkut osat verkkosivuista eivät ehkä toimi oikein jos estät evästeet. Pidäthän ystävällisesti myös mielessä, että ilman evästeitä mahdollisuutemme parantaa sinun verkkosivukokemusta on rajallinen. Voit myös vaihtoehtoisesti säätää selaimen asetuksia niin, että ne ilmoittavat sinulle silloin kun evästeitä asetetaan.

Käytämme laitetunnisteita voidaksemme mukauttaa sisältöä ja mainoksia käyttäjäkohtaisesti, tarjota sosiaalisen median ominaisuuksia ja analysoida verkkoliikennettämme. Välitämme myös näitä tunnisteita ja muita tietoja laitteistasi sosiaalisen median alustoille sekä mainos- ja analyysiyrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Yritykset voivat vuorostaan yhdistellä tietoja muihin antamisiisi tietoihin tai tietoihin, joita yritykset ovat keränneet käyttäessäsi niiden palveluita. Käyttämiemme mainos- ja analyysiyritysten kotipaikka voi olla EU:n ulkopuolella. Hyväksyt evästeemme jatkamalla sivuston käyttöä.

Verkkosivuilta http://www.allaboutcookies.org/ saat hyödyllistä yleistietoa evästeistä.

Evästeet sivuillamme 

Assemblin-konsernin tietosuojaseloste

Assemblin noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679/EY), joka tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Tietosuojaselosteessa kerromme siitä, miten käytämme meille luovutettavia tai keräämiämme henkilötietoja.

Assemblin ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman ennalta saatua suostumusta, ellei tietosuojaselosteesta erikseen muuta ilmene.

Assemblin saattaa käsitellä henkilötietojasi, jos teet Assemblinin kanssa sopimuksen, tai ennen sopimuksen tekemistä. Assemblin saattaa käsitellä henkilötietojasi myös, jos edustat oikeushenkilöä, jonka kanssa Assemblin on tehnyt tai saattaa tehdä sopimuksen.

Assemblin saattaa käsitellä joitakin seuraavista henkilötiedoista tai kaikkia niitä:
• nimi
• henkilötunnus
• osoite
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero (lanka- ja matkapuhelin)
• työnantaja.

Jos otat Assembliniin yhteyttä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse, saatamme myös tallentaa yhteydenpidon mahdollisine henkilötietoineen.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Assemblin käsittelee henkilötietojasi voidakseen panna täytäntöön sinun ja Assemblinin välisen sopimuksen tai toteuttaakseen pyynnöstäsi sopimuksen tekemistä edeltäviä toimenpiteitä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 b).

Assemblinilla on henkilötietojesi käsittelyyn myös oikeutettu etu, joka liittyy Assemblinia ja sen toimintaa koskevaan tiedotukseen ja markkinointiin (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 f). Sinulla on aina oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Assemblinin markkinointiviestintää käyttämällä sähköposteihimme sisältyvää linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Assemblin käsittelee henkilötietojasi myös siltä osin kuin käsittely on tarpeen lakisääteisen tai viranomaispäätökseen perustuvan velvoitteen noudattamiseksi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 c).
Sopimusten solmiminen Assemblinin kanssa edellyttää pyydettyjen henkilötietojen luovuttamista. Ilman näitä tietoja Assemblin ei voi tehdä sopimuksia kanssasi tai edustamasi oikeushenkilön kanssa.

Tietojen vastaanottajat

Assemblin saattaa luovuttaa henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille tiedon tallennuksen sekä järjestelmiemme huollon ja ylläpidon yhteydessä. Henkilötietojen käsittelijät voivat myös lukea, järjestää sekä siirtää henkilötietoja Assemblinin ohjeistuksen mukaan.

Henkilötietojen käsittelijät säilyttävät henkilötietojasi vain palvelimilla, jotka sijaitsevat EU- ja Eta-alueella ja joita ne itse valvovat.

Assemblin saattaa säilyttää mainoksia ja videoita Yhdysvalloissa sijaitsevien henkilötietojen käsittelijöiden palvelimilla. Henkilötietoja siirretään vain sellaiseen kolmanteen maahan, jonka EU-komissio on katsonut täyttävän riittävän tietosuojan tason, tai muuhun maahan, jossa on toteutettu asianmukaiset suojatoimet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Esimerkkinä voidaan mainita vakiomuotoisten tietosuojasäännösten hyväksyminen. Siirto tehdään vain, mikäli Assemblin voi varmistaa tietosuojan tason, joka vastaa olennaisilta osin Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella taattua suojan tasoa.

Säilytys ja käsittely

Assemblin käsittelee tehtyihin sopimukseen liittyviä henkilötietojasi sopimusten voimassaoloaikana ja niin kauan sen jälkeen kuin Assemblinin kanssa tekemäsi sopimuksen kaikkien velvoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää.
Sen jälkeen Assemblin säilyttää tiedot, jotka se on lainsäädännön tai viranomaispäätöksen mukaan velvollinen säilyttämään, ja niin kauan kuin lainsäädäntö tai viranomaispäätös sitä edellyttää (esim. kirjanpitoaineisto).

Assemblin säilyttää yhteystietoja markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin. Tällaisia tietoja säilytetään yleensä enintään kaksi vuotta niiden luovutuspäivästä lukien. Jos tiedot on annettu aiemmin kuin 25. toukokuuta 2018, niitä säilytetään kaksi vuotta kyseisestä päivämäärästä lukien. Jos et enää halua vastaanottaa markkinointi- ja tiedotusaineistoa, voit ilmoittaa siitä meille, niin poistamme tätä tarkoitusta varten käsiteltävät henkilötiedot.

Omat oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitteleekö Assemblin henkilötietojasi, ja pyytää pääsyä henkilötietoihin EU:n tietosuoja-asetuksesta ilmenevillä tavoilla.
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista (jos tähän on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen peruste). Lisäksi sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen).
Sinulla on niin ikään oikeus tehdä valitus, joka koskee henkilötietojesi käsittelyä Assemblinissa. Valitus osoitetaan valvontaviranomaiselle: www.datainspektionen.se.

Huomaa, että tarkistamme pyytäjän henkilöllisyyden varmistaaksemme, että pyynnön mukaiset toimenpiteet ovat asianmukaisia ja lainsäädännön mukaisia.

Turvallisuus

Assemblin käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 5 periaatteet. Assemblin käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka takaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta henkilötietoihin pääsyltä tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta.

Assemblin käyttää henkilötietojesi käsittelyssä turvallisia palvelimia ja rajoittaa pääsyä henkilötietoihin organisaatiossa. Oikeus henkilötietoihin pääsyyn annetaan vain henkilöille, jotka työskentelevät organisaatiossa tai henkilötietojen käsittelijän ja tämän alikäsittelijän palveluksessa, ja vain siksi, että nämä voisivat hoitaa työtehtävänsä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Assemblin varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, kuten lakeihin ja asetuksiin tehtävien muutosten noudattamiseksi. Muutettu tietosuojaseloste julkaistaan Assemblinin sivustossa.

Assemblin
Västberga Allé 1
126 30 Hägersten
Puh. 010 472 6000
S-posti info@assemblin.se