Työturvallisuus

Turvallisuus ennen kaikkea

Kaikkien työntekijöiden tulisi selvitä työpäivästä ehjin nahoin. Assemblinilla on kuitenkin monia vaarallisia työympäristöjä, joten työterveys- ja työturvallisuus ovat meille avainkysymyksiä. 

Tinkimätöntä turvallisuustyötä

Assemblinilla on työtapaturmissa selkeä nollavisio: työaikana ei saa tulla henkilövahinkoja. Lähdemmekin siitä, että töitä ei tehdä, jos niitä ei voi tehdä turvallisesti. Nollavision saavuttamiseksi Assemblin pyrkii jatkuvasti parantamaan turvallisuustyötään. Eri liiketoiminta-alueilla toteutettavista toimenpiteistä voidaan mainita riskikartoitukset, riskianalyysit, sisäiset kampanjat ja perusteelliset koulutusohjelmat.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeanlainen osaaminen, koulutus ja varustus, jotta työtehtävät saataisiin suoritettua turvallisesti. 

Koko konsernissa vietetään vuosittain yhteistä työturvallisuusviikkoa, jonka aikana henkilöstö osallistuu erilaisiin tapahtumiin. Viikon tavoitteena on lisätä turvallisuustietoisuutta ja parantaa ennalta ehkäisevää työtä. Ohjelmassa on muun muassa turvallisuuskierroksia, koulutuksia, riskinarviointeja, kriisiharjoituksia ja työpajoja.

Turvallisuus on toimialakysymys

Assemblinin tinkimättömyydestä on osoituksena se, että olimme yhtenä aloitteentekijänä Ruotsin rakennusalan yhteisessä työtapaturmahankkeessa (”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”) ja tapaturmakampanjassa (”Håll nollan”).

Työkyvyn ylläpito

Henkilöstön hyvinvoinnista hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat. Assemblinissa toteutetaan paikallistasolla monipuolista terveyttä edistävää toimintaa. Esimerkkeinä voidaan mainita askelkilpailut, yhteiset liikuntatapahtumat, sisäiset kampanjat ja henkilöstön liikuntaedut. Koko henkilöstölle tarjotaan myös säännöllisiä terveystarkastuksia. Seuraamme tiiviisti poissaolotilastoja ja pyrimme aktiivisesti vähentämään varsinkin pitkäaikaisia sairauspoissaoloja.

”Työturvallisuus on meille selviö, eikä sen edistäminen lopu koskaan. Siksi olemme sitoutuneet työtapaturmien nollavisioon.”
– Mats Johansson, Assemblinin toimitusjohtaja

Kehity kanssamme

Haemme aktiivisesti lisää osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka voivat auttaa meitä kehittymään. Meillä on aina tilaa päteville asentajille, projektipäälliköille sekä projektihoitajille, mutta myös nuorille insinööreille, jotka haluavat päästä kehittymään vetovoimaisessa yrityksessä. Lähetä avoin hakemus tai tutustu avoimiin paikkoihimme tästä linkistä.