Rekisteriseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä 

Yritys: Assemblin Oy
Yhteisötunnus: 2064618-3 
Katuosoite: Sentnerikuja 1
Postiosoite: 00440 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän edustaja henkilötietoasioissa

Yritys: Assemblin Oy
Katuosoite: Sentnerikuja 1
Postiosoite: 00440 Helsinki
info@assemblin.fi 

3. Rekisterin nimi

Assemblin Oy:n markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Assemblin Oy:n suoramainontaan ja markkinointiin sekä rekrytointihakujen säilyttämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä säilytetään vain sellaista tietoa, joka on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseen. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero annettaessa)
Yhteyshenkilön titteli
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Evästeiden kautta sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät profilointitiedot
Verkkosivukäyttäytymiseen perustuvat tiedot
Henkilön itsensä antamat tiedot, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen viestikenttään

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään tai ostamaan Assemblin Oy:n palveluita tai osallistuessaan Assemblin Oy:n markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin tai hakiessaan Assemblinille töihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Assemblinin kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Assemblin Oy voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Assemblin Oy:n muiden yritys- ja henkilörekisteritietojen kanssa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Assemblin Oy:n ulkopuolelle tai muutoin. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Assemblin Oy:n markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Assemblin Oy:n edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Assemblin  Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Assemblin Oy:lle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Assemblin Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Assemblin Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Assemblin Oy:n osoitteeseen (viestinta@assemblin.fi)

11. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Assemblin Oy:ssä, hän voi lähettää kyselyn edellä mainittuun osoitteeseen.