Lokkisaarentie rakennus

As Oy Lokkisaarentie 14

As Oy Lokkisaarentie 14

Vuosaaressa sijaitseva As Oy Lokkisaarentie 14 on 1960-luvulla rakennettu kerrostaloyhtiö. Taloyhtiö valittiin mukaan Helsingin kaupungin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeeseen. Hankkeen myötä talojen energiatehokkuutta parannettiin huomattavasti ja näin ollen myös asumiskulut pienenivät. Assemblin toimi hankkeen KVR-urakoitsijana. Taloyhtiö on poikkeuksellisen suuri: 14 rakennusta kuuden hehtaarin tontilla, jota halkoo Helsingin kaupungin omistama virkistysalue.

Suurhanke alkoi taloyhtiön toimesta laajalla energiakatselmuksella, jossa käytiin läpi rakennusten kunto nimenomaan energiatehokkuuden näkökulmasta. Hankesuunnittelun yhteydessä tehtiin monitavoiteoptimointi yhdessä konsulttiyhtiö Swecon ja Helsingin kaupungin kanssa. Optimoinnin perusteella valittiin lämmitysmuodoksi ilma-vesilämpöpumppu, jossa kaukolämpö säilyy kuitenkin täydentävänä lämmitysmuotona. As Oy Lokkisaarentie sai energiatehokkuusavustuksen ARA:lta, joten hankkeeseen oli mahdollisuus tarttua nopealla aikataululla.

Projekti käynnistyi kesäkuussa vuonna 2021 hankesuunnitelmaan perustuvalla toteutussuunnittelulla ja ääniteknisellä simuloinnilla. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2021. 

Assemblinilta projektissa olivat mukana putki-, sähkö-, ilma- ja rakennusyksiköt. Assemblin toteutti hankkeen KVR-urakkana, jolloin toimitukseen sisältyi myös toteutussuunnittelu, energiatehokkuuslaskelmat ja loppudokumentaatio.

– Toteutussuunnittelu eteni jouhevasti tilaajaorganisaation, hyvän suunnittelutiimin ja Assemblinin kokeneen projektiorganisaation yhteistyöllä. Tilaaja pystyi tarvittaessa varsin nopeaan päätöksentekoon, kertoo Assemblinin projektivetäjä Arto Kuhna.

– Asiakkaalle oli mieluista toimia yhden kumppanin kanssa, ilman mittavia alihankintaketjuja. Pystyimme kokonaistoimittajana myöntämään asiakkaalle normaalia paremmat takuuehdot ja olimme innovatiivisia toteutussuunnittelussa. Tilaaja arvosti Assemblinin resursseja tällaisessa, taloyhtiömaailmassa ison mittakaavan projektissa. Teimme mittavan selvitystyön kohteessa jo ennen tarjouksen jättämistä, jolloin avoimia asioita ei jäänyt juurikaan neuvotteluvaiheeseen, Kuhna jatkaa.

Ilma-vesilämpöpumput ovat harvinaisia asuintaloissa

Energiatehokkuushankkeessa asennettiin jokaiselle talolle oma suuritehoinen ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkosähköjärjestelmä. Lisäksi uusittiin rakennusautomaatio, huoneistojen patteritermostatit ja vesikalusteisiin vakiovirtausventtiilit.

Lämmitysjärjestelmä on hybridi, eli olemassa olevat kaukolämpöliittymät säilytettiin ja lämmöntuottoon käytettiin mahdollisimman paljon paremman hyötysuhteen antavia ilma-vesilämpöpumppuja.

Suuritehoiset ilma-vesilämpöpumput ovat harvinaisia asuinkiinteistöissä, myöskin aurinkosähköjärjestelmä, on merkittävän kokoinen. Laitteistojen ääniteknisiin ratkaisuihin kiinnitettiin erityistä huomiota, koska lämpöpumput asennetaan piha-alueelle talojen läheisyyteen.

– Pumppujen äänenvaimennuksen ratkaisuun on jouduttu käyttämään paljon aikaa. Tutkinnassa on vieläkin erilaisia tapoja pienentää pumppujen käyntiääniä.  Asia on tärkeä asumisviihtyvyyden kannalta, sanoo Arto Kuhna.

Älykkyyttä ja etäohjausta

Huoneistojen termostaatit vaihdettiin hankkeessa älytermostaateiksi, jolloin asukas voi säätää asuntonsa lämpötilaa halutessaan kännykän avulla. Älytermostaateilla pyritään eroon ikuisuusongelmasta, jossa yksi asukas kokee asunnon liian kylmäksi ja toinen taas liian lämpimäksi. Samalla mahdollistetaan asukkaille asuntojen lämpötilan laskeminen poissaolojen ajaksi. Tällä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä lämmityskustannuksissa.

Lämmönsäätömahdollisuutta tehostettiin linjasäätöventtiilien uusinnalla sekä lämmitysverkoston säädöllä ja tasapainotuksella. Sähköliittymät ja osa pääkeskuksista uusittiin. Myös koko ulkovalaistus päivitettiin energiatehokkaalla LED-tekniikalla.

Sähköautojen latausjärjestelmiin varauduttiin hankkeen edetessä, vaikka niiden rooli oli projektin alkumetreillä vähäinen, kertoo Kuhna. Nyt yhtiöllä on mahdollisuus asentaa latausjärjestelmiä helposti ja nopealla aikataululla. 

Suurhankkeessa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen

Taloyhtiöllä on vuoteen 2030 ulottuva neljäntoista talon peruskorjausohjelma, joka vaihtelee hieman taloittain. Sisäilman laatu ja ilmanvaihto ovat tärkeimpiä asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja remontin ansioista ne saadaan hyvälle tasolle. Etenkin painovoimaisen ilmanvaihdon taloissa päästään eroon huonosti vaihtuvasta sisäilmasta. Lisäksi säädettävillä älytermostaateilla saadaan tasainen lämpötila kaikkiin huoneistoihin ja jokaiseen huoneeseen erikseen.

Taloyhtiön tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu se, että jatkossa huolto tehdään talo kerrallaan. Taloyhtiölle on laadittu huolto-ohjelma vuoteen 2060 asti, jossa vuosittain otetaan yksi talo kerrallaan tarkasteluun ja huoltoon.

– Parasta taktiikassa on se, että taloihin saadaan 15-16 vuoden asumisrauha. Näin päästään eroon siitä, että joka vuosi tehdään erilaisia korjauksia ja eletään jatkuvasti remontin keskellä. Tavoitteena on laittaa leima taloyhtiön oveen, että talo on huollettu ja kerrotaan, milloin on seuraava huolto. Pikkuremontteja ei enää tehdä joka vuosi, perustelee hankkeen laajuutta As Oy Lokkisaarentien hallituksen puheenjohtaja Risto Lähteenmäki.