Harjulan kampus

Harjulan kampus

Fira rakensi Harjulan kampuksen Järvenpäähän – LVISA-urakat toteutti Assemblin

Fira Oy ja Järvenpään kaupunki C/O Mestaritoiminta Oy sopivat Harjulan koulun ja päiväkodin toteuttamisesta Järvenpäähän. Talotekniikka-alan täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani Assemblin Oy toteutti kohteen LVISA-urakat.

Harjulan kampus rakennettiin puretun Harjulan koulun paikalle Verkkotielle Järvenpäähän. Kohteen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2020 ja kampus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön loppuvuodesta 2022. Kampuksen tilat on suunniteltu noin 450 opiskelijalle ja 150 esikoulu- ja päiväkoti-ikäiselle lapselle, jonka oppimisympäristöt on suunniteltu nykyaikaisiksi, helposti muunneltaviksi ja yhteisöllisiksi. Rakennuksen laajuus on noin 6 000 brm2, johon sisältyy noin 1 000 brm2 laajuinen suojeltu, 30-luvulta peräisin oleva vanha osa, joka korjataan perusteellisesti.

– Vanhojen 60- ja 80-luvulla rakennettujen koulurakennusten osoittauduttua koulutoiminnalle soveltumattomiksi ja terveydelle haitallisiksi, ryhdyimme ideoimaan ja valmistelemaan hanketta kaikkia Harjulan asukkaita palvelevaksi Kampukseksi. Monien eri suunnitteluvaiheiden ja käyttäjien huomioiden jälkeen saimme Firan mukaan kehittämään suunnittelua, jotta vaaditut tilat pystytään toteuttamaan hankkeelle esitetyssä budjetissa. Firan kokemus koulurakentamisesta on hyvällä tasolla ja uskomme hyvin alkaneen yhteistyön johtavan laadukkaaseen rakentamiseen, toteaa Mestaritoiminta Oy:n projektipäällikkö Niko Rinne.

Fira Oy toimi Harjulan kampuksen pääurakoitsijana ja hanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektijohtourakkana. Assemblin toteutti kohteen LVISA-urakat Firalle.

Suunnitteluvaiheesta alkaen kiinnitettiin erityistä huomiota kampuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja energiaratkaisuihin. Harjulan kampuksen lämmitysmuotona käytetään maalämpöä, joka on edullinen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu.

Assemblin on viime vuosina saanut kokemusta koulurakentamisesta eri kunnissa ja tässä kohteessa pääsimme tuomaan asiantuntemuksemme osaksi talotekniikan suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Firan kanssa olemme rakentaneet sujuvaa yhteistyötä jo vuosia, mikä varmasti näkyy positiivisesti myös tämän hankkeen toteutuksessa.

Kuva: Luonnoskuva kohteesta Innovarch

Lisätietoja kohteesta

Aluejohtaja
Etelä-Suomi
Mika Toiviainen
mika.toiviainen@assemblin.fi 
Puh. 046 923 3872