Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt

Vastuullista kiinteistön kehittämistä Helsingin Itämerenkadulla


KOy Helsingin Itämerenkatu 5 on laajuudeltaan noin 11 000 neliömetrin toimistokiinteistö Helsingin Ruoholahdessa. Kiinteistöön toteutettiin kahdessa vaiheessa energiatehokkuushanke, jossa modernisoitiin kohteen kiinteistöautomaatio– ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä uusittiin kiinteistön yhteisten tilojen valaistusta. Assemblin on kohteeseen toteutetun palvelupaketin päätoteuttaja.

Vuonna 2000 rakennettu toimistokiinteistö Itämerenkatu 5 oli vuoden 2018 vaihteessa matkalla kohti uutta elämää. Kiinteistö oli täyttämässä juuri 20 vuotta ja oli sen johdosta taloteknisten päivitysten ja kohennusten tarpeessa. Lisäksi kiinteistön silloinen omistaja Patrizia Finland Oy halusi parantaa kiinteistön vuokralaisten viihtyvyyttä entisestään. Nämä asiat ovat varsin tärkeitä myös kiinteistön nykyiselle omistajalle Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöille, jonka omistuksessa kiinteistön kehittäminen on jatkunut.

Itämerenkadun kiinteistön kaltaisia rakennuksia on paljon; kiinteistö palvelee käyttäjiään hyvin, mutta jos kiinteistöä ei huolleta, ylläpidetä ja kehitetä aktiivisesti, voivat kiinteistön huoltokustannukset kasvaa merkittävästi ja vuokralaisviihtyvyys heikentyä.

Yhteistyön ja viestinnän merkitys

Itämerenkadun projektin tavoitteena oli saada ennen kaikkea kiinteistön sisäilmasto-olosuhteet hallintaan ja sitä kautta myös säästää energiakustannuksissa. Kohteessa on paljon erityyppisiä vuokralaisia, joille tulee taata hyvät työskentelyolosuhteet vuoden ympäri.

Energiatehokkuushankkeessa modernisoitiin kiinteistön automaatiojärjestelmä ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä yleisten tilojen valaistusta. Assemblin palveli jo ennen hanketta kattavasti ja nopealla aikataululla asiakasta kiinteistön olosuhdeasioiden kanssa yhdistäen energiayksikön sekä Assemblinin Teknisten Palveluiden putkipuolen resursseja ja osaamista.

Projektin keskeisimpiä asioita olivat kommunikointi asiakkaan ja vuokralaisen kanssa, nopea vasteaika sekä vuokralaistyytyväisyys. Kohteen haasteita olivat asennusten suorittaminen päiväsaikaan samanaikaisesti, koska kiinteistö toimi täysimääräisesti ja vuokralaiset työskentelevät päiväsaikaan. Esimerkiksi ilmanvaihtotöiden aikataulutus oli erittäin tärkeää ja etenkin tiedottaminen hankkeen etenemisestä.

Pienilläkin muutoksilla voi kehittää kiinteistöä paremmaksi

Ensimmäisessä hankevaiheessa kohteessa uusittiin talon automaatiojärjestelmä ja päivitettiin talotekniikan ohjaustavat vastaamaan tarkemmin toimistokiinteistön käyttöä. Lisäksi tilojen valaistuksia muutettiin LED-valaistuksiksi ja valaistukseen lisättiin liiketunnistuskäyttöjä. Toisessa hankevaiheessa uusittiin kiinteistön toimistokerrosten automaation huonesäätöjärjestelmä, joka ohjaa tilojen huonekohtaista lämmitystä ja jäähdytystä.

Näillä toimenpiteillä kiinteistössä saavutetaan merkittävästi energiansäästöjä ja parannetaan sisäilmasto-olosuhteiden laatua toimistotiloissa. Hankkeella poistettiin myös kiinteistön korjausvelkaa ja päivitettiin vanhentunutta talotekniikkaa 2020-luvulle. Automaatiojärjestelmän muutokset mahdollistavat jatkossa myös eri toimistokerrosten olosuhteiden itsenäisen säädön.

”Assemblinin suunnittelema ja toteuttama toimenpidekokonaisuus on vastannut hyvin ja kustannustehokkaasti kiinteistölle asettamiamme tavoitteita ja hankkeen kokonaistoimitusmalli on myös säästänyt huomattavasti omaa työaikaamme hankkeen eri vaiheissa” sanoo eQ Varainhoidon kiinteistökehityspäällikkö Nina Salo.

Kokonaisuudessaan energiatehokkuushanke pienentää kiinteistön sähkön ja kaukolämmön kulutusta noin 30 % ja kaukokylmän kulutusta noin 15 %. Vuotuisia energiakustannuksia pystytään pienentämään noin 40 000 € / a (ALV 0%).

Lisätietoja

eQ Varainhoito Oy
Nina Salo
Kiinteistökehityspäällikkö
Puh. 040 759 6264
nina.salo@eQ.fi

Etähallintapalvelut
Aki Nieminen
aki.nieminen@assemblin.fi
Puh. 040 9389 331