Rakentamisen allianssimalli

Rakentamisen allianssimalli
-saumatonta yhteistoimintaa ja luottamusta

Allianssimallin mukaisesta rakentamisesta on tilaajalle monenlaisia etuja. Malli soveltuu erityisen hyvin suurten, monimutkaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistoiminnallisuutta korostavassa allianssissa tarkoitus on lisätä rakentamisen laatua ja tuottavuutta kaikkien osapuolien osallistamisen kautta. Niin luottamuksen kuin vuorovaikutteisuuden merkitys korostuu tässä toteutusmallissa. Assemblinilla on jo useamman projektin kokemus alliansseista.

Allianssimallin hyödyt

Allianssimalli on tuonut uusia ajatuksia  ja toimintatapoja rakentamiseen. Malli perustuu eri ammattilaisten hitsautuneeseen yhteistyöhön, jossa sovitun urakan toteutuminen vaatii projektin osapuolilta yhdessä tekemistä ja ideoimista. Allianssi korostaa jatkuvaa vuorovaikutteisuutta ja tätä kautta luo mahdollisuuden uusille ja innovatiivisille ideoille niin suunnittelun kuin toteutuksenkin puolelle. Yhdessä tekemällä ja ideoimalla löydetään parhaat tavat toteuttaa projekti.  Tilaajalle allianssi luo ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana koko projektin ajan. Yhteistoiminnallisuuden on todistetusti nähty parantavan projektien suorituskykyä, laatua ja tuottavuutta.

Rakentamisen allianssin vaiheet

Malli jakautuu kahteen vaiheeseen: suunnitteluun ja tuotantoon. Allianssissa suunnitteluvaiheella on suuri merkitys, sillä se ohjaa tuotantovaihetta. Suunnitteluun käytetty yhteinen aika hitsaa tilaajan, toteuttajan ja yhteistyökumppanit yhteen, ja tämä edesauttaa mm. kustannusten hallintaa. Kustannukset ovat läpinäkyviä projektikumppaneille koko projektin ajan.

Jätä tarjouspyyntösi tästä

Ota yhteyttä

Allianssi-asiantuntija

Antti Rovamaa

antti.rovamaa@assemblin.fi
041 511 1005

Aluejohtaja
Varsinais-Suomi

Ari Oksanen

ari.oksanen@assemblin.fi
044 230 2384