Veikkauksen pääkonttori

Assemblin ja Veikkaus yhteistyössä

Assemblinin Automaatiourakointi on tehnyt yhteistyötä Veikkauksen kanssa jo vuodesta 2009 alkaen. Mittavampi yhteistyö lähti käyntiin vuonna 2014, kun Veikkaus uusi ja teki lisäyksiä Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevan pääkonttorinsa pieneen ja isoon IV-konehuoneeseen.

Kahdessa vaiheessa toteutettu projekti alkoi vuonna 2014 pienen IV-konehuoneen uudistamisella, ja toisessa vaiheessa rakennettiin uusi iso IV-konehuone kiinteistön katolle. Projektit saatiin päätökseen syksyllä 2016.

Kaikki urakat on toteutettu kiinteistössä niin, että pääkonttorin tilat ovat olleet normaalikäytössä. Vaikka tämä on tuonut toteutukseen omat haasteensa, on tilaajan vaatimukset pystytty toteuttamaan. Urakoiden onnistumiseen ovat vaikuttaneet hyvät yhteistyösuhteet kaikkien projektiin osallistuneiden osapuolten kanssa. Assemblinin automaatiourakassa tehtiin lisäksi ratkaisuja, joilla käyttökatkot kiinteistön käyttäjille saatiin minimoitua.

– Ilmanvaihtokoneilla on konekohtainen automaatio, jolloin saatiin iv-koneet käyttöönotettua konekohtaisesti ja mahdollisimman lyhyillä katkoksilla, summataan Assemblinilta automaatiourakan käyttäjäystävällisen toteutuksen perusteita.

Lisähaaste Automaatiourakoinnille oli saavuttaa kiinteistölle asetetut energiansäästötavoitteet. Aiemmin vanhat IV-koneet toimivat osittain pneumaattisilla toimilaitteilla eikä lämmöntalteenottoa ollut. Uudistuksen jälkeen ilmanvaihtokoneissa on pyörivä lämmön talteenotto ja jäähdytyksen lauhdeverkostoa käytetään tuloilmakammion esilämmittämiseen.

Näiden ratkaisujen avulla pystytään parantamaan energiatehokkuutta merkittävästi ja Veikkaus pääsee tavoitteisiinsa, joita on luonut energiatehokkuutta edistävän puitesopimuksensa kautta. Muina osapuolina ovat Veikkauksen lisäksi Kauppa- ja teollisuusministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja eri toimialaliitot.

Lisätietoja

Rakennusautomaatio
Etelä-Suomi
Juho Jaakonsaari
juho.jaakonsaari@assemblin.fi
Puh. 050 460 1232