Heinon Tukku Oy

Assemblin pitää huolta Heinon Tukun paloilmoitin-, savunpoisto- ja turvavalojärjestelmistä


Assemblin Oy vastaa Heinon Tukku Oy:n Vantaan, Espoon ja Helsingin toimipisteiden paloilmoitin-, savunpoisto- ja turvavalojärjestelmistä. Näiden järjestelmien huoltaminen vaatii asiantuntijuutta ja vahvaa ammattitaitoa.

Ennakoivalla paloilmoittimen huollolla pystytään varmistamaan, että Heinon Tukun kiinteistöjen paloilmoitinlaitteistot ovat määräysten mukaisia ja ne toimivat luotettavasti. Paloilmaisinjärjestelmän huollossa tarkastetaan muun muassa savuilmaisimien huoltoarvot.

Savunpoistojärjestelmät ovat osa kiinteistöjen pelastustoimen laitteita. Heinon Tukun kohteissa huollamme savunpoistojärjestelmät määrätyillä aikaväleillä. Näin pystymme varmistamaan, että hätätilanteessa laitteisto toimii oikein.

Savunpoiston tarkoituksena on pitää uloskäytävät ja poistumisreitit vapaana savusta ja palokaasuista tulipalotilanteessa. Luonnollinen savunpoisto järjestetään yleensä kiinteistön vesikattoon tai seinien yläosaan sijoitettujen savunpoistoluukkujen avulla.

Kiinteistöjen yksi tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä on turvavalaistus. Heinon Tukun kiinteistöissä turvavalaistus mahdollistaa esimerkiksi töiden turvallisen lopettamisen sähkökatkon sattuessa valaisemalla kiinteistöjen sisätilat, ja turvallisen kiinteistöistä poistumisen poistumisvalaisimia seuraamalla.

Heinon Tukku Oy on suomalainen maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yritys, joka kuluu TukkuHeino Oy-konserniin, joka työllistää yli 300 työntekijää Suomessa.

Lisätietoja

Tekniset Palvelut
Etelä-Suomi
Mirka Vesaniemi
mirka.vesaniemi@assemblin.fi
Puh. 040 566 9929