As Oy Vantaan Vadelma

Assemblin toteutti kokonaistoimituksena LVIS-ratkaisut As Oy Vantaan Vadelmaan


As Oy Vantaan Vadelma on Vantaan Kaskelanrinteeseen vuonna 2018 valmistunut asuinkerrostalo. 64-huoneiston kokonaisuuteen Assemblin toteutti kokonaistoimituksena LVIS-ratkaisut.

Kaskelanrinteessä on käynyt viimeisten vuosien aikana täysi tohina. Rakennuttajat ovat rakennuttaneet Vantaan Hakunilan uudelle asuinalueelle Kaskelanrinteeseen ahkerasti kestäviä ja fiksuja asuinkerrostaloja. As Oy Vantaan Vadelma on yksi neljästä kohteesta, missä Assemblin on ollut mukana toteuttamassa LVIS-kokonaisuudet.

Vantaan Vadelma on 8-kerroksinen melkein 4 000 m2 hissillinen kerrostalo, joka muodostaa asuinkokonaisuuden yhdessä kahden muun kerrostalon kanssa. Kohteessa asuminen ja eläminen yhdistyvät; pihalla on yhteinen pihasauna ja koko alue rakennetaan mahdollisimman viihtyisäksi ja puitteista luodaan sopivat jokaiselle asukkaalle.

Pitkäkestoista yhteistyötä kerrostalojen parissa

As Oy Vantaan Vadelma on YIT:n rakennuttama kohde, minne Assemblin valittiin toteuttamaan sähkö-, putki- ja ilmanvaihtourakat.

– Kerrostalorakentaminen on yksi vahvuuksistamme. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä monia kerrostalokohteita, joihin rakentuu tuhansia huoneistoja, todetaan Assemblinilta.

Vantaan Vadelma valmistui vuonna 2018, jonka jälkeen Assemblin on jatkanut tiivistä yhteistyötä YIT:n kanssa Kaskelanrinteen alueella.

Smartista nopeutta työmaatoimintaan

Kerrostalokohteiden urakointi on nopeaa toimintaa, osaltaan sen vuoksi, että kohteiden kuvat ovat selkeitä ja hyvin toteutettuja. Tämän vuoksi haasteita ja viivästyksiä on harvoin.

– Vantaan Vadelma toteutettiin YIT:n Smartti-konseptilla, josta johtuen esimerkiksi asuntojen ryhmäkeskukset olivat hiukan erilaisia toteutustavaltaan. Ryhmäkeskukseen ei suoraan kytketty asuntojen sisäisiä ryhmiä, vaan keskukselle oli esivalmisteena tehty kaikki sisäiset kytkennät. Keskuksen ulkopuolelle tekniikkakuiluun tuli keskukselta johdotetut riviliittimet, joihin ryhmäjohdot kytkettiin, kertoo Assemblinin sähkön projektipäällikkö Riku Luoma.

YIT:n Smartti-konsepti kehitettiin vastaamaan kohtuuhintaisten asumisratkaisujen kasvavaan kysyntään pääkaupunkiseudulla. Smartti perustuu rakennusosien esivalmistamiseen, millä parannetaan paitsi kustannustehokkuutta myös rakentamisen laatua. Tarkalla esisuunnittelulla onnistuttiin nopeuttamaan työmaa-aikaa ja vähentämään työmaalla tehtävää suunnittelua. Vantaan Vadelmassa työmaa-aikaa saatiin lyhennettyä yli 30% aiemmasta.

Lisätietoja


LVI-urakointi
Etelä-Suomi
Teemu Karpasuo
teemu.karpasuo@assemblin.fi
Puh. 044 410 3720

Sähköurakointi 
Etelä-Suomi
Antti Pessa
antti.pessa@assemblin.fi 
Puh. 041 510 6549