Uusi vuosi – uudet mahdollisuudet

Blogiteksti

Vuosi 2022 on ollut monella tapaa erikoinen. Lähialueellamme vallitsi pitkään rauha, mutta nyt Ukrainassa riehuu sota, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne, häiriöt toimitusketjuissa, materiaali- ja energiapula sekä niistä johtuvat hinnannousut ovat mullistaneet arkemme ja ajattelutapamme.

webb-bild_Mats_Q3_2021

Kuva: Mats Johansson, Assemblin-konsernin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Selvänä esimerkkinä tästä on energiakysymys. Pohjolassa on ollut riittämiin sähköä, ja historiallisen matalat sähkönhinnat ovat totuttaneet meidät siihen, että sähkön käyttöä ei juuri ole tarvinnut miettiä. Nyt tilanne on tyystin toinen, ja joudumme yhtäkkiä miettimään, mihin aikaan vuorokaudesta pesukoneen käyttö on edullisinta ja pitäisikö sähköä kenties ruveta tuottamaan itse.

Assemblinille kehitys on tarkoittanut sitä, että energiatehokkuuspalveluiden, älytuotteiden ja vihreän talotekniikan kysyntä on kasvanut. Automaatioratkaisuihin ja BMS:ään, säätöasiantuntemukseen, maalämpöjärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen tekemämme panostukset ovat osuneet oikeaan. Erityisen ilahduttavaa on se, että itse kehittämämme sähköautojen latauskonsepti sai vuoden aikana suuren suosion. Sitä ovat kiitelleet sekä taloyhtiöiden kaltaiset pienemmät asiakkaat että suuret yritykset, joiden autokanta odottaa sähköistämistä.

Mikään muu asennusyhtiö ei hyödynnä yhtä paljon automaatiota kuin Assemblin, ja se on yhdessä vihreään tekniikkaan panostamisen kanssa kasvattanut yrityksemme liikevaihtoa ja tilausvirtaa. Assemblinin visio, jonka mukaan luomme älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja, on aivan ajan hermolla. Vuonna 2022 päätimme panostaa myös kahteen muuhun kovaan kasvusegmenttiin: jäähdytykseen ja turvallisuuteen, ja menestys on ollut suurta.

Näiden panostusten lisäksi olemme pitäneet kiinni muista lupauksistamme asiakkaita, omistajia ja rahoittajia kohtaan. Jatkamme sisukasta työtä, joka tähtää laadun, kehityksen, tuloksen ja kassavirran parantamiseen. Kaikki nämä asiat nivoutuvat toisiinsa. Olen vakuuttunut siitä, että viime vuosien myönteinen tuloskehityksemme johtuu hyvästä tasapainosta, joka syntyy toisaalta hajautetusta rakenteesta ja asiakaslähtöisyydestä, toisaalta keskitetystä tuesta ja seurannasta. Olemme mielestäni löytäneet hyvän reseptin, joka tukee motivaatiota, sitoutumista ja toimintamme kehittämistä. Lisäksi meillä on vaaditut rakenteet ja ohjausmekanismit, jotka mahdollistavat mittakaavaedut ja suuryrityksen riskien hallinnan.

Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman upeita työntekijöitä, osaavia yhteistyökumppaneita ja inspiroivia asiakkaita. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia vaiheikkaasta vuodesta 2022 ja odotan jo, että pääsemme jatkamaan toimintamme kehittämistä ensi vuonna. Pitää muistaa, että vaikka olemme ylpeitä rakentamastamme yhtiöstä ja sen saavutuksista, yksikään asennusyhtiö ei ole sen parempi kuin viimeksi voitettu tai toteutettu urakka. Tämän tiedostaminen toimii kannustimena ja ajaa meitä kehittämään toimintaamme ja tarjontaamme jatkuvasti.

Tukholmassa Joulukuussa 2022,

Mats Johansson
Assemblin-konsernin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 300 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.