Turun urakoinnille Märynummen koulun ja päiväkodin KVR-urakka

Assemblinin Turun talotekniikkaurakointi on valittu suunnittelemaan ja toteuttamaan Märynummen koulun ja päiväkodin LVI-urakat. Kohteen rakennuttajana toimii Salon kaupunki ja koko hankkeen KVR-pääurakoitsijana toimii Varpe Oy

Salon Märynummeen saneerataan ja rakennetaan kaksi koulu- ja päiväkotirakennusta. Märynummen yläkouluna alun perin toiminut rakennus on purettu kokonaisuudessaan ja tilalle nousee uusi nykypäivän ja tulevaisuuden oppimisvaatimukset huomioiva koulurakennus.

Samalla alueella toimiva alakoulurakennus saneerataan kauttaaltaan. Vanha hirsitalo on rakennettu vuonna 1914 ja laajennettu 1988. Alakoulun tilat korjataan lasten ja nuorten palvelujen sekä alueen yhdistysten yhteiskäyttöön. Alakoulun toteutuksen osalta Assemblinilla on optio. Salon kaupungilta kerrotaan, että yhdistämällä kolme eri toimialuetta samaan kokonaisuuteen pystytään muun muassa vastaamaan kaupungin sopimiin tavoitteisiin pienentää hiilijalanjälkeään.

Talotekniikkaa avaimet käteen-periaatteella

Kokonaisvastuurakentaminen (KVR) on sopimusjärjestely, jossa urakoitsija huolehtii sekä kohteen suunnittelusta että toteuttamisesta. Avaimet käteen-mallissa urakoitsija osallistuu suunnitteluun heti hankkeen alkuvaiheessa. Tällöin kokonaisuuden hallinta paranee, laatutaso pysyy hyvänä sekä kustannukset ovat helpommin hallittavissa. Assemblinin Märynummen KVR-hanke sisältää LVI-taloteknisen urakan uudisrakennukseen sekä option vanhan alakoulun LVI-töistä.

Hankkeessa vanha hirsitalo toteutetaan yksikerroksisena ja sisäilmaston laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Molempiin rakennuksiin suunnitellaan ja asennetaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tilojen käytön asettamien vaatimusten mukaisesti. Jotta tilat olisivat mahdollisimman energiatehokkaita ja sisäilmaolosuhteiltaan tavoitellun tasoisia, kiinteistön olosuhteita ohjataan nykyaikaisella automaatiojärjestelmällä.

Kiinteistöt sijaitsevat pohjavesialueella, jonka vuoksi rakennuksiin ei asenneta maalämpöä. Myöskään öljylämmitystä ei nähty yhtenä vaihtoehtona. Tämän vuoksi rakennusten lämmitykset toteutetaan ilma-vesilämpöpumpuilla. Osa lämmityksestä toteutetaan sähköllä.

Kohteiden suunnitteluvaihe alkoi toukokuussa 2020. Saneeraus- ja purkutyöt Uudisrakennustyöt on aloitettu kesällä 2020 ja kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 syksyllä. Uusista päiväkoti- ja koulurakennuksista tulee muuntuvat ja joustavat tilat, joissa nykypäivän ja tulevaisuuden oppimisympäristöt yhdistyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin tähtäävän varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaan.

Lisätietoja

Salon kaupunki
Talonsuunnitteluarkkitehti
Tommi Kaarto
tommi.kaarto@salo.fi

Varpe Oy
Toimitusjohtaja
Jarmo Nurvala
jarmo.nurvala@varpe.fi

Assemblin Oy
Aluejohtaja, Turku
Ari Oksanen
ari.oksanen@assemblin.fi
p. 044 230 2384