Tasa-arvo on selviö alasta riippumatta 

Vaikka rakennus- ja talotekniikka-ala on miesvaltainen, alalle hakeutuu yhä enemmän myös naisia. Assemblin Ventilationilla Ruotsin Växjössä on neljä nuorta naista esihenkilötehtävissä. Heille itselleen tässä ei ole mitään ihmeellistä tai poikkeuksellista, vaan he pitävät tasa-arvoa selviönä alasta riippumatta.

TEKSTI: EMELIE CARLANDER
KUVA: ANDERS HOWERDAL

Kaikki neljä naista ovat päätyneet Assemblin Ventilationille vähän eri urapolkujen kautta, mutta kaikilla on perustana insinöörikoulutus. Rebecca Karlsson työskentelee projektipäällikkönä, joka vastaa hankinnoista ja siitä, että työntekijät ja materiaalit ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yifan Guo on energia-asiantuntija ja ekorakentamisen koordinaattori, joka huolehtii energia- ja ympäristövaatimusten täyttymisestä rakennuksissa. Laskija Jeanette Gustavsson laskee hintoja tarjouksiin, ja Caroline Antonsson laatii piirustuksia ja auttaa asentajia tarvittaessa paikan päällä työmaalla.

Miesvaltaisen alan valitseminen ei ollut yhdellekään heistä iso juttu, eivätkä he ole myöskään törmänneet sukupuoleen perustuviin ennakkoluuloihin.

– Yllättyisin, jos niitä tulisi vastaan. Se ei ole iso juttu työskennellä naisena talotekniikka-alalla. Olen työskennellyt aiemmin teollisuudessa, ja minulla on ollut työkavereina monia korkeissa asemissa olevia naisia. Siksi en koe kuuluvani vähemmistöön tällä alalla, Jeanette Gustavsson toteaa.

– Minut on ylipäätään otettu tosi hyvin vastaan. Ennen töiden alkua ajattelin, että alalla olisi kovempi ilmapiiri, mutta siitä ei ole ollut mitään merkkejä. Kukaan ei välitä siitä, oletko mies vain nainen, kunhan teet työsi, jatkaa  Rebecca Karlsson.

Henkilökemia sukupuolta tärkeämpi

Haastateltavat eivät ole myöskään kokeneet hyötyvänsä siitä, että heitä on neljä naista samassa tiimissä.

– Henkilökemia on työyhteisössä tärkeämpi asia. Toki minusta on hienoa olla työpaikalla, jossa on monimuotoinen ikä- ja sukupuolijakauma. Täällä toimistolla meitä on 12 toimihenkilöä: seitsemän miestä ja viisi naista, joten jakauma on varsin tasa-arvoinen, Caroline Antonsson sanoo.

Yifan Guo arvostaa hänkin sitä, että toimistolla on sekä miehiä että naisia.

– Uskon, että miehet ja naiset etsivät ratkaisuja vähän eri näkökulmista, joten tasa-arvosta on työpaikoilla paljon hyötyä, Yifan Guo korostaa.

Aktiivista tasa-arvotyötä

Assemblinin vastuullisuustavoitteisiin sisältyy tasa-arvon ja monimuotoisuuden aktiivinen lisääminen. Kaikenlaiselle syrjinnälle ja häirinnälle on lisäksi asetettu selkeä nollavisio. Yhtiö antaa naispuolisille työntekijöille myös tunnustusta ja kannustusta eri tavoin. Esimerkkeinä ovat Assemblin Norjan tuki ”Ingeborg”-verkostolle, joka pyrkii saamaan LVI-alalle lisää naisia, ja Assemblin Ruotsin osallistuminen rakennusalan ”Jämnt på jobbet” -tasa-arvohankkeeseen vuodesta 2017 lähtien.

Assemblin ja koko ala ovat silti yhä vahvasti miesvaltaisia: naisten osuus oli Assemblinissa 5,5 prosenttia vuonna 2019. Johtavassa asemassa olevien naisten osuus on sen sijaan korkeampi, ja se nousi hieman edellisvuodesta 13,7 prosenttiin. Hallituksessa naisten osuus kasvoi vieläkin enemmän vuosina 2018–2019: 20 prosentista 33,3 prosenttiin.

Lisää naisia alalle

Caroline, Jeanette, Yifan ja Rebecca arvostavat ennen kaikkea sitä, että työ on niin vaihtelevaa, kiinnostavaa ja joustavaa ja että koko ajan oppii uusia asioita. He uskovat digitalisaation helpottavan työtä huomattavasti tulevaisuudessa – ainakin sitten, kun nykypäivän paperi- ja kansiokasat korvaantuvat tableteilla ja sähköisellä viestinnällä.
Miten sitten talotekniikka-alalle voitaisiin houkutella lisää naisia? Yifan Guo uskoo, että yritysten pitäisi parantaa markkinointiaan ja panostaa näkyvyyteen korkeakoulujen rekrypäivillä. Caroline Antonsson on samoilla linjoilla, mutta hänen mukaansa työ pitäisi aloittaa jo toisen asteen koulutuksessa.

Rebecca Karlssonin mukaan on tärkeää, että hän itse naisena puhuu myönteisesti alansa työilmapiiristä, jotta muutkin naiset uskaltautuisivat hakeutumaan alalle. Jeanette Gustavsson painottaisi työoloja – sitä, että työ ei ole lainkaan niin likaista ja raskasta kuin ennen ja että turvallisuuteen ja hyvään työympäristöön panostetaan vahvasti.

– Homma näyttäisi olevan menossa oikeaan suuntaan, ja alalle hakeutuu nyt aiempaa enemmän naisia. Monet tyttökavereistani ovat insinöörejä ja suhtautuvat tosi myönteisesti rakennusalalla työskentelyyn, Rebecca Karlsson sanoo.

Kiinnostuitko? Assemblin etsii jatkuvasti uusia tekijöitä. Voit tutustua avoimiin työpaikkoihin täältä.