Paljon puhetta sähköautojen latausasemista

Sähköautojen lataaminen taloyhtiöissä on ajankohtainen asia juuri nyt. Keskusteluissa on nostettu esille kustannukset, käyttöoikeudet ja asemien ylläpito. Sähköautojen ja latausasemien määrä tulee kuitenkin kasvamaan, jonka vuoksi ratkaisun löytäminen on kiinteistön ja osakkaiden etu. DEFAn ja Assemblinin yhteistyömallilla ja tuotteilla toteutettu latausasema on aikaa kestävä sijoitus.

Lähitulevaisuudessa ladattavien autojen määrä tulee kasvamaan voimakkaasti, jonka vuoksi tarve latausasemille lisääntyy samassa suhteessa. Kehitys juontaa juurensa EU:n asettamista 95 g/km CO2-päästörajasta, jonka alittaminen 2020-2021 tulee olemaan tiukka tehtävä autonvalmistajille. Mikäli ne eivät tässä onnistu, sanktiot ovat jopa miljardiluokkaa. On helppo ennustaa, että näemme lähiaikoina melkoista kampanjointia sähköautojen menekin edistämiseksi. Kuluttajilla saattaa olla jopa runsaudenpulaa kohtuuhintaisista sähköautoista.

Lakiesitys sähköautojen latauspisteiden lisäämisestä

Sähköautojen yleistymiseen ja päästötavoitteiden saavuttamiseen liittyen myös Suomen hallitus valmistelee lakiesitystä, jossa kiinteistönomistajat velvoitettaisiin lisäämään merkittävästi sähköautojen latauspisteitä. Tämä koskisi ennen kaikkea uudisrakentamista, mutta myös olemassa olevalle rakennuskannalle tulee velvoitteita latausasemien suhteen. Lakiesitys on lausuntokierroksella, mutta jo nyt se on aiheuttanut kitkaa sekä hallituksessa, että keskusteluissa taloyhtiöissä ja keskustelupalstoilla.

”Kevään yhtiökokouksissa asia nousee esille varmasti useimmissa taloyhtiöissä. Tähän on isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen syytä varautua. Perusselvityksen teko mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista latauspisteiden asennukselle on melko kevyt toimenpide, joka kannattaa teettää. Selvityksessä kartoitetaan minkä verran lataustehoa ja sähköautopaikkoja on mahdollista asentaa olemassa olevaan sähköliittymään” toteaa Antti Rovamaa Assemblin Oy:stä.

Julkisuudessa on myös pohdittu sitä, miten autopaikkakustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti asukkaiden kesken. Hyvää perustietoa päätöksenteosta ja kustannusten jakautumisesta taloyhtiössä löytyy esim. Motivan oppaasta. Latausasemien asentaminen taloyhtiöihin on aina kuitenkin myös investointi, joka lisää taloyhtiön houkuttelevuutta ja autopaikkojen arvoa.

Latausasema pohjoismaisiin olosuhteisiin – kokonaisvaltainen ratkaisu

DEFA, pohjoismainen markkinajohtaja latausasemien valmistuksessa, on kehittänyt tehokkaan, turvallisen ja kestävän sähköautojen latausratkaisun taloyhtiöille ja kiinteistöille. DEFA:n kumppanina latausjärjestelmien asennuksessa ja suunnittelussa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella toimii Assemblin Oy.

”DEFAn latausasemiin ensimmäisenä toteutettu dynaaminen kuormanhallinta varmistaa sähkövirran kapasiteetin riittävyyden tasapuolisesti kaikille asukkaille. Latausjärjestelmään liitettävä kuormanhallinta edistää myös asukkaiden reilua kohtelua. Sen avulla jokainen saa tarvitsemansa lataustehon ja sähkön maksuperuste on aina oikeudenmukainen. Latausjärjestelmään on mahdollista liittää pilvipalvelu, jonka kautta käytetyn sähkön veloitus tapahtuu suoraan käyttäjiltä. Isännöitsijöiden työkuormaa ei lisätä työläällä laskutusprosessilla. ” kertoo Sauli Naski DEFAlta.

DEFAn ja Assemblinin yhteistyö lähti käyntiin noin vuosi sitten, jolloin DEFA etsi asiantuntevaa kumppania toteuttamaan kokonaisvaltaisesti latausasemien asennustyöt.

”Assemblinin roolina on ottaa projektissa asennusten ja huoltojen kokonaisvastuu. Asennukset on syytä tehdä valtuutetun ja koulutetun yhteistyökumppanin toimesta, varsinkin jos kohteessa pitää tehdä muutoksia kuormanhallintaan ” kertoo Assemblin Oy:stä Antti Rovamaa.

DEFAn latausasemat ovat myös varsin huoltovapaita ja toiminnan tarkastus voidaan tehdä myös etänä, jos kohteessa on käytössä pilvipalveluratkaisu.

Lisätietoja

Sauli Naski
DEFA Oy
sauli.naski@defa.com 
p. 0400 629 797

Antti Rovamaa
Assemblin Oy
antti.rovamaa@assemblin.fi
p. 041 511 1005