Koskelan korttelin 270 asunnon ja parkkihallin LVISA-urakat Assemblinille

Koskelan asuntokortteli rakentuu Koskelaan Helsingin kantakaupungin pohjoisosaan. Korttelin rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT ja pääurakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. Assemblin Oy on valittu toteuttamaan korttelista 270 asunnon ja parkkihallin LVISA-urakat. Yhteensä kortteliin rakentuu 365 asuntoa kolmeen eri taloyhtiöön.

Koskelan asuntokortteli rakentuu Koskelantien ja Kunnalliskodin risteävään kadunkulmaan Koskelaan Helsingin kantakaupungin pohjoisosaan. Kortteli rakentuu uudistuvalle sairaala-alueelle, jossa osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista säilytetään.

Assemblin vastaa taloteknisten järjestelmien toteuttamisesta Korttelin 270 asuntoon ja parkkihalliin. Asunnot ovat Hekan vuokra- ja Hason asumisoikeusomistusasuntoja. Parkkihalli tehdään pihakannen alle kahteen päällekkäiseen pysäköintitasoon. Korttelissa kiinnitetään huomiota myös viherratkaisuihin – korttelin keskelle on suunniteltu vehreä piha-alue koko korttelin käyttöön.

Talotekniset järjestelmät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden, jonka vuoksi valitsemalla yhden toimittajan kaikille järjestelmille koko projektin ajaksi pystytään saavuttamaan merkittäviä hyötyjä tehokkuudessa sekä kustannuksissa, että vähentämään kommunikaatiokatkoksia. Assemblin ja YIT ovat tehneet pitkään yhteistyötä useissa asuntokohteissa kuten Vantaalla sijaitsevassa Kaskelanrinteessä.

– Asuntorakentaminen on tärkeässä osassa meidän projektisalkkuamme ja laadukkailla talotekniikan kokonaistoimituksilla on mielestäni asuntorakentamisessa aina tilausta. YIT:n kanssa yhteistyö on aina ollut sujuvaa ja kehittyy varmasti entisestään tämänkin hankkeen myötä, toteaa Assemblin Oy:n talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtaja Jukka Jäppinen.

Turvallisuus edellä

Kunnalliskodintie ja Koskelantie ovat vilkkaita liikenneväyliä ja alue on myös liikkujien suosiossa. Tämän vuoksi työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja vaikutuksiin lähiympäristöön. Alueturvallisuus taataan työmaa-aidoilla ja liikennejärjestelyillä eri työvaiheissa. Työmaa-alueella on myös yleisvalaistus vuorokauden ympäri. Kohteen pääurakoitsija YIT päivittää korttelin sivustolle tiedotteita työmaan turvallisuuteen sekä hankkeen etenemiseen liittyen, jolloin alueen nykyiset asukkaat sekä muut toimijat pystyvät myös seuraamaan työmaatilannetta.

Korttelissa on tällä hetkellä käynnissä autohallin perustus- ja paikallavalutyöt sekä korttelin ensimmäisen taloyhtiön runkotyöt. Assemblinin toteutuskokonaisuuteen sisältyvien taloyhtiöiden runkotyöt aloitetaan elokuussa autohallin ja kellareiden paikallavalutöiden valmistuttua. Korttelin rakentamisen on määrä olla valmis kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana

Lisätietoja kohteesta

LVI-urakointi
Etelä-Suomi
Jukka Jäppinen
jukka.jappinen@assemblin.fi
Puh. 050 390 1436

Sähköurakointi
Etelä-Suomi
Antti Pessa
antti.pessa@assemblin.fi
Puh. 041 510 6549

Rakennusautomaatiourakointi
Etelä-Suomi
Kari Kumpulainen
kari.kumpulainen@assemblin.fi
Puh. 040 550 1424