Koronaviruksen vaikutukset Assemblinilla

Assemblin seuraa aktiivisesti vallitsevan koronavirustilanteen kehittymistä ja arvioi sen vaikutuksia meidän työmaiden toimintaan.

Olemme Assemblinilla varautuneet koronaviruksen leviämiseen Suomessa ja pyrimme ennakoivilla toimenpiteillä vähentämään tartuntariskiä henkilöstömme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa sekä estämään osaltamme viruksen leviämisen.

Olemme kehottaneet oireita saavia työntekijöitämme jäämään kotiin ja noudattamaan muutenkin terveydenhuollon ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä työskentelevään henkilöstöömme kohdistuu erityisrajoituksia. Olemme myös tehostaneet toimistojemme siivousta sekä vältämme työmatkoja.  Olemme myös tehostaneet henkilöstösuunnittelua ja hyödynnämme henkilöstönvuokrausyrityksiä mahdollisuuksien mukaan. Haastavimmissa tilanteissa käymme tiivistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa.

Koronavirus COVID-19:n seurauksia ei kukaan osaa vielä ennakoida. Assemblinille suurimpia uhkia ovat henkilöstöpula ja pitkällä aikavälillä ehkä myös materiaalipula. Teemme tässä vaikeassa tilanteessa kaiken voitavamme, jotta saisimme minimoitua asiakkaisiin kohdistuvat ongelmat.  Seuraamme kehitystä tarkkaan ja pidämme teidät ajan tasalla.

Yhteystiedot tarvittaessa


Toimitusjohtaja 

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@assemblin.fi 
Puh. 050 568 9900

Viestintä 
Fanni Lång
fanni.lang@assemblin.fi 
Puh. 040 641 6259

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 917 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 5 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.