Kannattavuuden kasvu jatkui ja saatujen tilausten määrä vahvistui

Osavuosikatsaus
Tammi–syyskuu 2021, Q3

Kolmas vuosineljännes heinä–syyskuu 2021 

• Vuosineljänneksen nettoliikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 2 296 (2 168) MSEK (miljoonaa Ruotsin kruunua). Kasvusta –4,4 prosenttiyksikköä oli orgaanista, 10,2 yritysostoista johtuvaa ja 0,2 valuuttakursseista johtuvaa.
• EBITA kasvoi 174 miljoonaan Ruotsin kruunuun (73) ja EBITA-marginaali 7,6:een (3,3).
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus oli +14 (–42) MSEK. Oikaistu EBITA kasvoi 160:een miljoonaan Ruotsin kruunuun (114) ja oikaistu EBITA-marginaali 7,0 prosenttiin (5,3).
• Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 162 (64) MSEK.
• Kauden tulos nousi 84 miljoonaan kruunuun (12).
• Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 2 499 (1 988) MSEK.
• Vuosineljänneksellä vietiin päätökseen seitsemän yritysostoa, joiden henkilöstömäärä oli 538 ja arvioitu yhteenlaskettu vuosiliikevaihto 1 144 MSEK. Samalla Suomen-toiminnoista myytiin osia, joiden henkilöstömäärä oli 60 ja vuosiliikevaihto noin 100 MSEK.

Kausi tammi–syyskuu 2021

• Kauden nettoliikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 7 379 (7 277) MSEK. Kasvusta –6,8 prosenttiyksikköä oli orgaanista, 8,3 yritysostoista johtuvaa ja –0,1 valuuttakursseista johtuvaa.
• EBITA kasvoi 430 miljoonaan Ruotsin kruunuun (313) ja EBITA-marginaali 5,8 prosenttiin (4,3).
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus oli -43 (–51) MSEK. Oikaistu EBITA kasvoi 472 miljoonaan Ruotsin kruunuun (365) ja oikaistu EBITA-marginaali 6,4 prosenttiin (5,0).
• Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 387 (294) MSEK.
• Kauden tulos nousi 162 miljoonaan kruunuun (112).
• Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 7 819 (7 252) MSEK.
• Tilauskanta kasvoi ja oli kauden lopussa 9 144 (8 245) MSEK.

Toimitusjohtajan kommentit

Kannattavuus yhä kasvu-uralla, kasvualueina vihreä tekniikka ja älykkäät rakennukset

Vuoden kolmannelle neljännekselle oli tunnusomaista kannattavuuden kasvun jatkuminen ja saatujen tilausten määrän vahvistuminen. Pyrimme kiihdyttämään panostusta vihreään tekniikkaan ja rakennusautomaatioon toteuttamalla muutamia strategisia yritysostoja, jotka antavat meille ainutlaatuisen aseman ja vahvistavat älykkäisiin ja vastuullisiin rakennuksiin liittyviä palveluitamme.

Kasvua ja tilausten määrän kasvua

Konsernin liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 2 296 (2 168) MSEK. Kasvuun vaikuttivat myönteisesti aiemmin toteutetut yritysostot ja Ruotsin kruunun vahvistuminen. Kielteisiä vaikutuksia tuli aiemmin toteutetuista uudelleenjärjestelyistä sekä tavallista pienemmästä tilausvirrasta edellisvuonna ja heti vuodenvaihteen jälkeen.

Käsityksemme mukaan koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla on nyt väistymässä. Materiaalihintojen nousu ja komponenttipula antavat silti yhä aihetta huoleen, vaikka ne eivät ole vielä merkittävästi vaikuttaneet toimintaamme.

Kolmas vuosineljännes on merkinnyt vahvaa elpymistä jaksosta, jolloin tilausvirta oli heikompi. Tilausvirta kasvoi 26 prosenttia ja oli 2 499 (1 988) MSEK. Tilauskanta kasvoi vuosineljänneksen lopussa 9 144 miljoonaan Ruotsin kruunuun (8 245). Ennätyssuuri tilauskantamme on voimannäyte, joka tukee vakautta ja takaa tulevan kasvun.

Vahvistuvia marginaaleja ja vahvana pysynyt kassakonversio

Vahva panostuksemme kannattavuuteen ja kassavirtaan tuottaa yhä tulosta. Oikaistu EBITA-marginaali (rullaava 12 kk) oli 7 prosenttia, mistä olemme hyvin ylpeitä.
Kolmannen neljänneksen oikaistu EBITA nousi 160 miljoonaan Ruotsin kruunuun (114) ja oikaistu EBITA-marginaali 7 prosenttiin (5,3). Suuri parannus selittyy heikkoihin tulosyksiköihin keskittyneellä määrätietoisella työllä, aiemmin tehdyillä yrityskaupoilla ja sillä, että useat hankkeet päättyivät erittäin vahvasti.

Vuosineljänneksen vapaa kassavirta oli 46 (47) MSEK. 12 kuukauden rullaava kassakonversio oli 109 prosenttia.

Vahvistusta strategisilla yritysostoilla

Assemblin ja koko talotekniikka-ala ovat vihreän siirtymän keskiössä. Tämä johtuu siitä, että rakennusten osuus yhteiskunnan kokonaisenergiankulutuksesta on yli 40 prosenttia, joten niillä on myös suuri hiilijalanjälki.

Määrätietoiset panostukset ovat mahdollistaneet sen, että Assemblinilla on hyvät edellytykset tukea asiakkaidemme kestävyyssiirtymää. Tilanteeseen on päästy nykyisessä toiminnassamme tehdyllä kovalla työllä sekä strategisilla ja tulevaisuuslähtöisillä yrityskaupoilla. Niitä on tehty varsinkin nopeasti kasvavilla aloilla, joista voidaan mainita rakennusautomaatio, käyttäjäkohtaisen kulutuksen mittaaminen ja laskutus (IMD), energiatehokkuus ja aurinkopaneelien asentaminen. Yritysostot ovat vahvistaneet myös kaukolämpöön, jäähdytykseen ja lämpöpumppuasennuksiin liittyvää osaamistamme, jotka täydentävät merkittävästi vihreiden ratkaisujen tarjontaamme. Haluan tässä yhteydessä toivottaa tervetulleeksi uudet asiakkaat ja työntekijät, jotka ovat tulleet Assembliniin tällä vuosineljänneksellä yrityskauppojen myötä. Jatkamme nyt yhdessä älykkäiden ja vastuullisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä kiinteistöihin.

Hyvät näkymät markkinoiden vakautuessa

Vuosineljänneksellä tapahtunut kehitys on jälleen tuonut meitä lähemmäksi tavoitettamme, jonka mukaan kasvu on vähintään 8 prosenttia vuodessa, oikaistu EBITA-marginaali 8 prosenttia ja kassakonversio yli 100 prosenttia. Tavoitteita ei tule mieltää ennusteiksi, sillä tulevaisuuteen sisältyy mahdollisuuksia ja riskejä, jotka eivät ole omassa hallinnassamme.

Voin kuitenkin todeta, että Pohjoismaiden talotekniikkamarkkinoiden piilevät pitkän aikavälin kasvutekijät ovat vahvat. Varsinkin ilmastofiksuihin ja innovatiivisiin teknisiin ratkaisuihin kohdistuu suuri kiinnostus ja kova kysyntä. Kun tähän yhdistetään tekniikkaosaamista painottava hajautettu mutta hallittu liiketoimintamallimme, vahva tarjonta ja ennätyssuuri tilauskanta, meillä on jatkossakin hyvät edellytykset kasvulle, hyvälle kannattavuudelle ja vakaalle kassavirralle. Pohjoismaiden talotekniikkamarkkinoilla piilee suuria mahdollisuuksia, ja vakaana aikomuksenamme on hyödyntää ne.

Tukholmassa marraskuussa 2021

Mats Johansson
Assemblin-konserni
Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Lue koko raportti ruotsiksi täältä

Lue koko raportti englanniksi täältä

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii SuomessaRuotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 000 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.