IV-vuosihuollot täydessä tehossa

IV-kone on mekaaninen laite, jonka toiminnan takaamiseksi sitä pitää huoltaa ja ylläpitää, jotta se liikuttaa taukomatta puhdasta ilmaa kiinteistön käyttäjille. Pahimmassa tapauksessa huollon laiminlyönti voi jopa rikkoa laitteiston tai aiheuttaa tulipalovaaran.

Ilmanvaihtokoneella tarkoitetaan laitetta, joka tuo ilmaa kiinteistöön tulokanavistoa pitkin ja samalla poistaa ilmaa poistokanaviston kautta. Nykyään lähes kaikissa ilmanvaihtokoneissa on vakiona myös lämmöntalteenotto (LTO). Lämmöntalteenotolla saadaan hyödynnettyä tiloista poistettavan ilman sisältämää lämpöenergiaa ja hyödynnettyä sitä tuloilman lämmityksessä. Näin saadaan säästöjä kiinteistön lämmityskustannuksiin.

IV-koneiden toiminnan takaamiseksi niitä pitää huoltaa, jotta se liikuttaa taukomatta puhdasta ilmaa kiinteistön käyttäjille energiatehokkaasti. IV-koneiden vuosihuollot eivät ole lakisääteisiä, mutta lähtökohtaisesti asuintaloissa huoneistokohtaiset laitteistot olisi hyvä huoltaa kaksi – neljä kertaa vuodessa ja  julkisissa- ja toimistokiinteistöissä isommat IV-koneistot kaksi kertaa vuodessa.

IV-vuosihuollot keväällä, kesällä vai syksyllä?

Vuosihuolloista puhutaan myös nimellä kausihuollot ja useimmiten ne toteutetaan keväällä ja syksyllä. Usein huollot toteutetaan kiinteistöissä samaan aikaan vuosittain, mutta huoltoajankohta saa myös vaihdella. Kohteissa, joissa on esimerkiksi kriittisiä prosesseja, voi olla tärkeää, että huollot toteutetaan tarkan aikataulun mukaisesti vuosittain.

Keväthuolto olisi hyvä toteuttaa ennen pölykautta, koska pölykauden aikana pölyä tulee paljon ja jotta koneiston vaihdetut ja huolletut suodattimet keräisivät kaiken mahdollisen pölyn talteen. Näin katu- ja siitepölyt eivät pääse kiinteistön sisäilmaan. Nykyään suodattimet ovat erittäin hyviä ja tehokkaita ja ottavat lähes kaikki epäpuhtaudet kiinni. Mikäli ilmanvaihdon suodattimia ei vaihdeta säännöllisesti laisinkaan, on riskinä niiden tukkeutuminen, mikä osaltaan heikentää sisäilman laatua, sekä monia muita ongelmia ilmanvaihdon heikentyessä.

Ylläpidolla saavutetaan laitteistolle myös pidempi käyttöikä

IV-koneiden huollot sisältävät eri toimenpiteitä ja tarkalla huoltamisella saavutetaan laitteistolle myös pidempi käyttöikä. Huollon aikana mekaaniset toiminnot tarkastetaan, laakeriäänet kuunnellaan läpi, koneenosat puhdistetaan imuroimalla, irtonainen lika poistetaan, mekaaniset pellistöt tarkastetaan, lämmitys, jäähdytys ja lämmöntalteenotto sekä venttiilien toiminta tarkastetaan ja myös mittarit ja anturit tarkastetaan.

Syksyn huollossa on tärkeä tarkastaa jäätymissuoja-anturin toiminta. Jäätymissuoja-anturi on koneiston lämmityspatterissa ja mikäli anturi havaitsee, että lämmityspatteri jostain syystä kylmenee liikaa, se sammuttaa automaattisesti koneen varotoimenpiteenä ja pellistöt menevät kiinni.

Kun konetta huolletaan, on tärkeä tarkastaa, että suodatukset ovat tiiviit ja ohivuotoja ei ole. Kun suodatus on tiivis se suodattaa mahdollisimman paljon ilmasta epäpuhtauksia. Myös kojeisto pysyy puhtaampana.

Pyörivissä lämmöntalteenotoissa on harjatiivisteet, jotka ovat kuluvaa tavaraa. Kunnossa olevilla ja oikein kohdistetuilla harjatiivisteillä varmistetaan, että suurin osa ilmasta kulkee lämmöntalteenoton läpi ja energiaa saadaan mahdollisimman paljon talteen.

Vuosihuollon jälkeen toteutetuista toimenpiteistä tehdään raportti sekä annetaan kiinteistön omistajalle tai managerille erilliset ehdotukset tai korjaustoimenpiteet. Raportit toteutetaan kaikista kausihuolloista.

Toimintavarmuutta sekä puhdasta sisäilmaa

Luotettavan IV-kumppanin avulla vuosihuollot toteutetaan ripeästi ja ammattitaidolla. Tällöin myöskään kiinteistön managerin tai omistajan ei tarvitse murehtia IV-koneiden toimintavarmuudesta talvipakkasilla tai kesähelteillä.

Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden kannalta on olennaista, että se huolletaan säännöllisesti. Pahimmassa tapauksessa huollon laiminlyönti voi jopa rikkoa laitteen.

Pyydä tarjous IV-vuosihuolloista tästä linkistä tai kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme.

Lisätietoja

Tekniset Palvelut
Etelä-Suomi
Oscar Peltonen
oscar.peltonen@assemblin.fi
Puh. 044 244 4551

IV-huollot
Taneli Korpela
taneli.korpela@assemblin.fi
Puh. 044 410 3602

IV-huollot
Jarmo Kiviranta
jarmo.kiviranta@assemblin.fi
Puh. 044 410 3683

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on yli 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Lue lisää osoitteesta assemblin.fi.