Historiallisen Tampereen Messukylän koulun automaatiourakka Assemblinille

Assemblinin Tampereen automaatiourakointi on valittu toteuttamaan Messukylän kolmen koulurakennuksen RAU-urakat. Kohteen tilaajana toimii Tampereen Tilapalvelut Oy.

Tampereen Messukylän koulu on neljän kiinteistön koulukeskus historiallisessa ympäristössä. Koulu muodostuu neljästä eri rakennuksesta, joista kolme saneerataan kauttaaltaan. Koulun vanhin rakennus on otettu koulukäyttöön vuonna 1886 ja nykyään opetustiloja käyttää yli 400 oppilasta ja työntekijää.

Saneerauksessa koulun vanhimmat koulurakennukset sekä kivirakennus perusparannetaan ja myös piha-aluetta kunnostetaan. Rakennusten bruttoala on yhteensä 2908 neliömetriä ja rakennustyöt vaiheistetaan helmikuun 2021 ja marraskuun 2023 väliselle ajalle.

Perusparannuksessa vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja osa korjataan. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden toimivuuteen ja ratkaisuissa otetaan myös huomioon rakennusten historialliset arvot mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi kohteiden vanhat kaakeliuunit säilytetään, mutta kohteen esteettömyyttä parannetaan huomattavasti.

Automaatiourakassa uusitaan kaikki 5 alakeskusta ja fyysisiä liityntäpisteitä on melkein 500 kappaletta. Koulurakennukset liitetään saneerauksen yhteydessä Assemblinin ylläpitämään Tampereen kaupungin pilvivalvomoon. Assemblin Oy toimii Tampereen kaupungin sopimuskumppanina ja toteuttaa tarvittaessa kaupungille asiantuntijapalveluita automaatioasioissa.

Lisätietoja kohteesta

Assemblin Oy
Rakennusautomaatio
Markku Kivilähde
markku.kivilahde@assemblin.fi
Puh. 050 469 5381

Tampereen Tilapalvelut Oy
Petri Saarinen
Hankeinsinööri
petri.saarinen@tilapa.fi
p. 040 767 1981