Energiaremonttiin saa reilusti avustusta

Tiesitkö, että juuri nyt kannattaa ryhtyä energiaremonttiin, joka parantaa asuinrakennuksesi energiatehokkuutta? Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energia-avustuksella voi kattaa jopa puolet avustukseen hyväksytyistä kustannuksista – yhteensä noin 25% hankkeen kokonaiskustannuksista – ja parantunut energiatehokkuus kuolettaa kustannusten loppuosan varsin nopeasti. Avustuksia on jaossa vuosina 2020-2022.

Energia-avustusta voivat saada kaikki asuinrakennusten omistajat: omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat, kerros- ja rivitaloyhtiöt sekä myös valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa. Energia-avustusta myönnetään kaikenikäisiin rakennuksiin ja hakemuksia voi jättää ympäri vuoden.

Mikä on rakennuksesi E-luku?

Energiatodistuksista tuttu E-luku määrittää rakennuksen energialuokituksen laskemalla sen energiatehokkuuden vertailuluvun kaavalla kWh/m2/vuosi. Tuloksena on rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergian kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden.

Suomessa 1960-1980 rakennetut kerrostalot sijoittuvat ikänsä mukaisesti energialuokkiin E ja F, joissa E-luku vaihtelee välillä 161-240. Luvut ovat juuri sellaiset kuin odottaa saattaa, joten parantamisen varaa on ja monia merkittäviä parannuksia kannattaisi nyt tehdä.

Energia-avustusta voi saada käytännössä kaikkiin sellaisiin korjauksiin joilla parannetaan asuinrakennuksen energiatehokkuutta. Hankkeella on kuitenkin oltava olennaista merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa: laskennallisen E-luvun tulee parantua rakennusajankohdan luvusta vähintään 32 %. Avustusta myönnetään kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. 

Kuinka avustusta haetaan?

Energia-avustuksia haetaan ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ja hakemus voi sisältää useita erillisiä korjaustoimenpiteitä. Avustuksissa on jatkuva haku vuosina 2020-2022. Hakemukseen tarvitaan mm. laskelmat E-luvusta, sisältäen suunniteltujen korjausten vaikutukset E-lukuun sekä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla E-luvun parantuminen saavutetaan. ARA suositteleekin pätevöityneen energiatodistuksen laatijan käyttämistä.

Keskikokoisissa ja isoissa taloyhtiöissä esimerkiksi 400 000 € urakkaan saatava avustus voi olla noin 100 000 €.

Miksi kannattaa toimia nopeasti?

Hakemus kannattaa tehdä heti vaikka tämä vuosi onkin jo lopuillaan: hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja yhden vuoden määrärahan loputtua hakemus siirtyy automaattisesti seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna avustusrahaa on ollut käytettävissä 20 miljoonaa euroa, vuosina 2021-2022 sitä on jaossa yhteensä 80 miljoonaa.

100 miljoonan euron avustussumma saattaa tuntua suureltakin, mutta hakemuksien määrä tulee todennäköisesti ylittämään sen varsin runsaasti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hakemuksia jätettiin yli 400 kappaletta.

Energia-avustus on haettava ennen hankkeen käynnistämistä ja se maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen on osoitettu lain mukaisesti teetetyllä Energiatodistuksella. 

Assemblin on energiatehokkuuden asiantuntija

Assemblin Oy on yksi suomalaisen energiatehokkuuden johtavista toimijoista. Tarjoamamme palvelut parantavat kiinteistösi energiatehokkuutta ja helpottavat etähallintaa, ratkaisevat kiinteistöteknisiä ongelmia sekä pidentävät kiinteistön elinkaarta hallitusti.

Ota yhteyttä –selvitämme yhteistuumin taloyhtiönne tilanteen. Varmistamme energiahankkeesi menestyksekkään toteuttamisen.

Lue lisää aiheesta: