Energiaremonttiin on monta hyvää syytä

Energiakustannukset ovat nousseet voimakkaasti koko 2000-luvun ajan ja monet kiinteistöomistajat ovat jo varautuneet siihen, että suuripäästöisten lämmönlähteiden verotus kiristyy entisestään 2020-luvulla. Asuinkerrostalon energiaremontti on kustannustehokas keino laittaa energiakulut kuriin. Kattavan energiaremontin jälkeen vuosittainen säästö energialaskussa voi olla jopa 50 %.

Varsinkin peruskorjausiässä olevissa 1960-1980-lukujen taloyhtiössä remontit ja peruskunnostukset ovat juuri nyt ajankohtaisia. Kun remontti on tulossa, siihen kannattaa heti liittää myös energiaulottuvuus. Kyse voi olla esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän asennuksesta,  ilmanvaihdon tai jäteveden lämmön talteenotosta, tehostetusta lämmöneristyksestä julkisivu- tai kattoremontin yhteydessä tai vaikkapa valaistuksen optimoinnista tai ikkunoiden vaihtamisesta energiatehokkaampiin.

Esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa ehdottomasti pohtia myös erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, lämmön talteenottoa ja muita energiatehokkuusasioita, sillä synergiaedut voivat olla hyvinkin mittavia. Kun sähköistys uusitaan, kannattaa saman tien ottaa suunnittelussa huomioon mahdolliset lämpöpumppuratkaisut ja sähköautojen latauspisteet. Linjasaneerauksen yhteydessä uusien lämmöntalteenottojärjestelmien putkityöt onnistuvat helposti ja piha-alueella maalämpöjärjestelmän energiakaivot voidaan toteuttaa samalla, kun piha-aluetta on muutenkin avattu putkistojen uusintaa varten.  

Jopa 85 % energiasta kuluu lämmitykseen

Ankaran ilmastomme vuoksi lähes 85 % rakennusten käyttöön vaadittavasta energiasta kuluu tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Siksi lämmitysratkaisut ja energiahukan hillitseminen ovat keskeisessä asemassa kerrostalon ylläpidon kustannusten pienentämisessä. Energiaremontti kasvattaa myös asuinkiinteistön arvoa. Energiatehokkaan kiinteistön asuntojen houkuttelevuus kasvaa ja myyntiajat lyhenevät, sillä asunnon omistaja näkee suoraan yhtiövastikkeensa määrästä, onko kiinteistön kulut osattu pitää kurissa.

 Syntyneen rahallisen säästön lisäksi energiaremontti lisää asukkaiden asumistyytyväisyyttä ja -mukavuutta, kun esimerkiksi uusituista ikkunoista ei enää vedä ja modernisoidun ilmanvaihdon myötä huoneistojen ilmanlaatu paranee.

Energia-avustus helpottaa hankkeen kustannuksia

Energiaremonttiin ryhtyminen kannattaa aina – ja varsinkin juuri nyt. ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) jakaa vuosina 2020-2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksina hankkeisiin, jotka parantavat asuinrakennuksen energiatehokkuutta. ARAn energia-avustus voi kattaa jopa puolet hankkeen avustukseen hyväksytyistä kustannuksista – noin 25% hankkeen kokonaiskustannuksista. Parantunut energiatehokkuus kuolettaa kustannusten loppuosan varsin nopeasti.

Energia-avustushakemus voi sisältää useita erillisiä korjaustoimenpiteitä. Hakemus kannattaa tehdä heti, kun suunnitelmat ovat selvillä, sillä hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja yhden vuoden määrärahan loputtua hakemus siirtyy automaattisesti seuraavalle vuodelle. ARAn verkkosivuilta löytyy lista avustettavista korjaustoimenpiteistä.

Energiaremontti on ilmastoteko

Kerrostalon energiaremontti voi olla myös merkittävä ilmastoteko. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan päästöt voivat vähentyä 25 vuoden tarkastelujaksolla 68–82 %, kun pääosin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu kaukolämpö vaihdetaan maalämpöön. Lisäksi energiaremontti pienentää energian hintariskiä: kaukolämmön hintojen korotuspaineet kasvavat infrastruktuurin ikääntyessä ja uudistustarpeiden kasvaessa. Näihin kustannuksiin ei ole mahdollista vaikuttaa millään lailla, koska energiayhtiöt ovat monopoliasemassa markkinoilla. Merkittäviin energiasäästöihin päästään myös kaukolämmitettyyn taloon asennetuilla poistoilmalämpöpumpuilla.

Syntyneet säästöt voivat usein kattaa remontista aiheutuneet kulut – kohteesta riippuen – varsin nopeasti.

Myös vastuullisen sijoittajan mieleen

Vastuullinen sijoittaminen on 2020-luvun megatrendi, joka heijastuu myös asuntosijoittamiseen. Jo nyt osa sijoittajista tinkii tuotto-odotuksistaan – eli on valmis maksamaan korkeamman hinnan – varmistaakseen kiinteistöomistuksensa vähäpäästöisyyden tai hiilineutraaliuden. Matalammat päästöt heijastuvat jo nyt sekä kohteiden hintaan että niiden likviditeettiin. Niinpä energiaremonteilla on myös varsin hyvä tuotto-odotus.

Assemblin on yksi suomalaisen energiatehokkuuden johtavista toimijoista, ensimmäisten joukossa edistämässä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Ota yhteyttä: selvitämme yhdessä kanssasi taloyhtiönne tilanteen ja varmistamme parhaat tavat onnistuneen energiatehokkuushankkeen toteuttamiseen.

Lue lisää:

{{cta(’0e034aea-36eb-41d2-8371-e74cac8f0e30’)}}