Digi-salama-hankkeesta tekoälyä hyödyntävä olosuhdesimulaattori

Assemblin Oy ja Ilmatieteen laitos lähtivät mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Digi-salama-hankkeeseen. Projekti on yksi 25:stä DigiFlash-projektista, jossa keskitytään tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen kiinteistöautomatiikassa.

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotiikka, autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck.

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta kahden vuoden aikana. Toimialoja ovat logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti ja ne työllistävät noin 200 opiskelijaa ja asiantuntijaa.

Digi-Salama -hankkeen lähtökohtaisena tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hankkeiden avulla pyritään muun muassa tarkastelemaan, voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Suomen Automaatioseura ry:n, Suomen Robotiikkayhdistys ry:n, Tampereen yliopiston koordinoiman TRINITY-hankkeen ja VTT:n koordinoiman DIH2 -hankkeen kanssa. Hanke on 2-vuotinen ajalla 1.9.2019 – 31.8.2021. Hankkeen päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto / EAKR.

Assemblin ja Ilmatieteen laitos mukaan Digi-Salamaan

Assemblinilta projektiin valikoitui mukaan Automaatiourakoinnin tekninen johtaja Jarkko Turunen. Turunen on työskennellyt alalla yli 20 vuotta ja hän on todellinen visionääri ja ongelmanratkaisija. Turunen on ollut mukana useissa hankkeissa ja projekteissa, joissa hänen työpöytänsä ääreen on tuotu ongelmia, joihin ei ole löytänyt valmista ratkaisua. Turunen kertoo, että hänen vahvuuksiaan ovat asioiden hahmottaminen, älykkäät algoritmit sekä yleinen kiinnostus kehittyviin kiinteistö-ratkaisuihin.

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Yrityksen visiona on toteuttaa älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ihmisiltä ihmisille. Jarkko Turunen lähti Digisalama-hankkeeseen mukaan innolla.

Projektin pääaihioksi valikoitui kuinka tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää kiinteistöautomaatiossa. Kumppaniksi projektiin valittiin Ilmatieteen laitos, jonka tarjoamaa säädataa hyödynnettiin projektin toteutuksessa. Projektin päätehtävänä oli parantaa kiinteistön lämmönsäätelyä Assemblinin toimittamalla PLC logiikalla käyttäen Ilmatieteen laitoksen tarjoamaa säädataa. Lopputavoitteena on optimoida energian käyttöä ja säästää lämmityskuluissa sääennusteiden ja automaation avulla.

Askeleet kohti olosuhdesimulaattoria

Monia rakennusten lämmitysjärjestelmiä ohjataan automaattisesti kytkemällä ne yksinkertaisesti päälle ja pois, jotta sisälämpötila pysyisi halutulla alueella. Digisalama-projektin tarkoituksena on parantaa nykyistä on-off-järjestelmää hyödyntämällä Ilmatieteen laitoksen säätietoja. Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi rakennusten sisälämpötiloihin ja siksi säätiedot- ja ennusteet, kuten lämpötila, tuulen nopeus ja auringon säteilyteho ovat tarpeellisia älykkäälle lämmitysjärjestelmälle.

Projekti käynnistyi opiskelijoiden toimesta ohjaajien avustuksella hitaasti, jonka vuoksi projektin tavoitteita laskettiin, jotta projektissa saavutettaisiin sovitussa aikataulussa lopputulema. Tavoitteeksi asetettiin toimiva olosuhdesimulaattori, joka reagoi ympäristön ulkolämpötilan muutoksiin ja lämmittää tai viilentää pienoismallia ohjelmoitujen lämpötilaohjeiden mukaan.

Assemblinin tekninen johtaja Jarkko Turunen, kertoo, että hän halusi projektiin mukaan, koska järjestelmiä kannattaa kehittää jatkuvasti sekä alalle pitää kehittää pilotti auringonsäteilyn paikkakohtaisen ennustusta varten. Turunen toteaa, että markkinat ovat menossa siihen suuntaan, että tarvitaan enemmän älykkäitä säätöalgoritmeja. Tässä projektissa toteutettiin ja koodattiin yhden tilan olosuhdesimulaattori, jolla päästiin lähemmäksi seuraavia askelia.

Nyt projekti jatkuu kanditöillä ja simulaattoria halutaan parantaa älykkäillä säädöillä. Turunen toteaa vielä, että tämän päivän alan teksteihin upotetut sanat kuten koneoppiminen, AI, älykkäät säätöalgoritmit ja kysynnän jousto, pitää viedä aktiivisemmin käytäntöön ja tuoda markkinoille tuotteita sekä ratkaisuja, jotka tukevat kestävän ja vastuullisen rakentamisen periaatteita.

kuva videosta valo pois

Kuva: Kuvassa yhden tilan olosuhdesimulaattori

Projektissa olivat mukana Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat Melina Friman, Markko Hyvönen, Heikki Lomu, Mai Vu, Antti Pasanen ja Zoltán Gere.

Lisätietoja

Assemblin Oy
Jarkko Turunen
Tekninen johtaja
jarkko.turunen@assemblin.fi
+358 40 706 9020

Metropolia ammattikorkeakoulu
Antti Liljaniemi
Projektipäällikkö
antti.liljaniemi@metropolia.fi
+358 400 240 756