Assemblinin vuosiraportti – tiivistelmä toimintavuodesta 2019

Vuosi 2019 oli Assemblinille hyvä ja työntäyteinen: kasvua tuli 12,3 prosenttia, tilauksia saatiin 11,3 miljardin Ruotsin kruunun edestä, tulos parani 28,9 prosenttia, ja kassavirta oli vahva.

05Assemblin_Mats┬®JohannaFond

” Assemblin kasvatti yhä markkinaosuuksiaan ja kasvoi vuoden aikana 12,3 prosenttia. Siitä 8,3 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 3,7 prosenttiyksikköä yrityskaupoista tulevaa kasvua.
Luvut antavat aihetta ylpeyteen. Assemblinin liikevaihto on nyt 10 miljardia Ruotsin kruunua, ja orgaanisen kasvun jatkumista lupailee ennätyksellinen tilauskantamme, joka oli vuodenvaihteessa 8 478 (6 971) MSEK. Assemblinilla on ollut vahva orgaanisen kasvun kausi, ja suuren tilauskannan sekä markkinaennusteiden perusteella odotamme kasvun jatkuvan. Vuoden 2020 ensisijaisena painopistealueena on silti yhä kannattavuuden vahvistaminen. Tavoitteemme on selkeä: Assemblinin tulee olla asiakkaiden, henkilöstön ja
omistajien näkökulmasta alan paras asennusyhtiö ” , toteaa Assemblin-konsernin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Johansson. 

Vuosi 2019 lyhesti

  • Koko vuoden liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia ja oli 9 978 (8 885) MSEK. Kasvusta 8,3 prosenttiyksikköä oli orgaanista.
  • Koko vuoden oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 516 (401) MSEK, missä oli kasvua 28,9 prosenttia. Oikaistu liikevoittoprosentti (EBITA) nousi 5,2:een (4,5) prosenttiin.
  • Saatujen tilausten määrä kasvoi 11 258 (9 459) miljoonaan Ruotsin kruunuun. Tähän sisältyy suuri 520 miljoonan kruunun ilmanvaihtourakka Tukholman ohitustie – infrastruktuurihankkeessa ja 867 miljoonan kruunun asennusurakka Malmön sairaala-alueella. Tilauskanta kasvoi ja oli kauden lopussa 8 478 (6 971) miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lataa vuosiraportti 2019

Lisätietoja


Konsernijohtaja
Mats Johansson
mats.e.johansson@assemblin.se 

Toimitusjohtaja 
Magnus Eriksson
magnus.eriksson@assemblin.fi 
Puh. 050 568 9900

Assemblin julkaisee 14. toukokuuta vuosikertomuksen ja kestävän kehityksen raportin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.assemblin.com . Julkaisu on mahdollista tilata painettuna lähettämällä nimi ja osoite sähköpostitse osoitteeseen
kommunikation@assemblin.se 

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan. Onnistumisen mahdollistavat tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva taustaorganisaatio.