Assemblinille uusi kestävän kehityksen politiikka

Assemblin on hyväksynyt uuden kestävän kehityksen politiikan, joka selkeyttää yrityksen vastuullisuustavoitteita.

Assemblin haluaa olla Pohjoismaiden paras asennusyhtiö. Työn lähtökohtana on vastuullisuus ja lisäarvon luominen suhteessa kaikkiin ensisijaisiin sidosryhmiin sekä koko yhteiskuntaan. Assemblin on hyväksynyt uuden kestävän kehityksen politiikan, joka selkeyttää yrityksen vastuullisuustavoitteita ja linjaa vastuullisuustyötä kautta linjan.

– Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ihmisiltä ihmisille. Kestävän kehityksen politiikan tarkoituksena on selkeyttää vision vastuullisuusulottuvuutta. Haluamme olla vetovoimainen työnantaja ja toimittaja, joka kasvaa kannattavasti, hallitsee riskejä ja tuottaa mahdollisimman vähän kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, toteaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Magnus Eriksson.

Assemblinin kestävän kehityksen politiikka sisältää periaatteellisia kannanottoja kolmestatoista vastuullisuusnäkökohdasta, jotka ovat Assemblinin toiminnan kannalta kaikkein keskeisimpiä. Politiikassa mainitaan myös Assemblinin tukemat kansainväliset standardit ja sopimukset: Global Compact, Pariisin ilmastosopimus ja Agenda 2030.

– Kestävän kehityksen politiikka on laadittu konsernin kestävän kehityksen komiteassa ja vahvistettu sen jälkeen konsernijohdossa ja hallituksessa. Kestävän kehityksen politiikka on Assemblinin arvojen ja toimintaohjeistuksen ohella vastuullisuustyömme tärkein asiakirja, ja se ilmaisee kaikessa toiminnassa noudatettavan vähimmäistason, toteaa Assemblin-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Åsvor Brynnel.

{{cta(’26fe6e56-7395-4cd8-ac62-4a8737c7d238′)}}

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja 
Magnus Eriksson
magnus.eriksson@assemblin.fi 
Puh. 050 568 9900

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Åsvor Brynnel
asvor.brynnel@assemblin.se
Puh. +46 70 600 73 21

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan. Onnistumisen mahdollistavat tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva taustaorganisaatio.