Assemblinille jatkohanke Kiinteistö Oy Vilhovuorenkatu 11:sta


Kiinteistö Oy Vilhovuorenkatu 11 on vuonna 1937 alun perin teollisuuskäyttöön rakennettu kiinteistö. Kiinteistössä on 3 rakennusta ja Assemblin aloitti kohteen A-rakennuksen peruskorjauksen työt viime vuoden toukokuussa ja kohde luovutettiin tilaajalle aikataulun mukaisesti lokakuussa 2019. Assemblin vastasi päätoteuttajana kokonaisvaltaisesti kaikista A-rakennuksen töistä.

Kohteen toisessa vaiheessa peruskorjaus toteutetaan B- ja C-rakennuksessa. Tällöin uusitaan muun muassa IV-koneet, RAU-järjestelmä ja patteriventtiilit. Myös rakennuksen jäähdytystehoa lisätään, sekä lämmitysverkostot säädetään.

Peruskorjauksen toinen vaihe käynnistyi tammikuussa

Kiinteistö toimii tänä päivänä toimisto- ja liiketilakäytössä 7 kerroksessa. Vanhoja taloja saneerattaessa eteen voi aina tulla jotain odottamatonta. Ensimmäisen vaiheen toteutus onnistui kuitenkin hyvin ja ainoat haasteet olivat työnaikaiset ilmastoinnin ja lämpötilojen säädöt sekä ajoittaiset meluhaitat. Kiinteistö on täydessä käytössä koko peruskorjaushankkeen ajan ja tästä johtuen minimoimme käyttäjille mahdollisesti aiheutuvat haitat töiden huolellisella ennakkosuunnittelulla ja aktiivisella viestinnällä. Kohteen peruskorjauksesta vastaava Arto Kuhna kertoo, että toinen vaihe on kaksi kertaa suurempi kuin A-talon peruskorjaus, mutta sisältää hyvin pitkälle samat työvaiheet jotka toteutettiin jo ensimmäisessä vaiheessa.

B- ja C-rakennuksen työt aloitettiin tammikuussa ja kohde valmistuu loppukesästä 2020. Jatkohankkeessa IV-koneistot ovat linjassa, jonka ansioista työt voivat  edetä kone kerrallaan. A-rakennuksen saneerauksessa jouduttiin sen sijaan poistamaan kaikki IV-koneet samalla kertaa ja rakentamaan osittainen ilmanvaihdon varajärjestelmä. Koko kiinteistön peruskorjauksen tavoitteena on päivittää vanhat IV- ja RAU-järjestelmät, lisätä jäähdytystehoa, parantaa kiinteistön olosuhteita ja energiatehokkuutta.

Urakka on edennyt suunnitelmien mukaisesti poikkeustilanteesta huolimatta. B- ja C-talojen parissa on tehty töitä tammikuusta alkaen ja kaikki projektissa mukana olevat on ohjeistettu poikkeustilanteen mukaiseen työskentelymalliin. Koronavirus ei ole vaikuttanut aikatauluun ja työmaa on edistynyt jopa hieman aikataulua nopeammin.  Tähän on osaltaan vaikuttanut kiinteistön käyttäjien etätyöt, joiden ansiosta kiinteistön korjaustöitä on voitu viedä vauhdikkaasti eteenpäin.

Lisätietoja

Tekniset Palvelut
Etelä-Suomi
Mirka Vesaniemi
mirka.vesaniemi@assemblin.fi
Puh. 040 566 9929

Rakentamispalvelut
Etelä-Suomi
Arto Kuhna
arto.kuhna@assemblin.fi
Puh. 040 501 2686