Assemblin toteuttaa Pohjois-Porin monitoimitalon automaatiourakan

Pohjois-Porin yli 8 000 bruttoneliön kokoisesta monitoimitalosta tulee monikäyttöinen rakennus. Saman katon alta löytyy tulevaisuudessa niin koulu, päiväkoti, kirjasto kuin hammashuoltokin. Hankkeen rakennusurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Assemblin Oy:n Porin rakennusautomaatiourakointi vastaa hankkeen rau-urakasta.

Rakennusurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
RAU-urakoitsija: Assemblin Oy
Toteutusaikataulu: 2021-2023
Kohteen havainnekuva: Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy

Porin Ruosniemen kaupunginosaan nousevan monitoimitalon rakennustyöt ovat alkaneet marraskuussa 2021. Assemblin aloittaa oman osuutensa rakennusautomaation parissa syksyllä 2022. Hankkeessa rakennetaan opetustilat noin 600:lle alakoulun oppilaalle, kahdelle varhaiskasvatuksen ryhmälle, lähikirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Kiinteistö on tarkoitus ottaa käyttöön syyslukukaudeksi 2023. Hankkeessa on varauduttu myös 2. vaiheeseen, jossa toteutettaisiin noin 2 600 m2 kokoinen yläkoulu. Tällöin koulun koko oppilasmäärä kohoaisi noin 1 000 oppilaaseen.

Monitoimitalon tiloja voidaan käyttää myös nuoriso- ja yhteisötiloina, ja myös järjestöt sekä yhteisöt voivat käyttää tiloja. Rakennukseen voidaan sijoittaa myös Porin seudun kansalaisopiston toimintaa. Tavoitteena on talon korkea käyttöaste.

Monitoimitaloon tulee lähes 1 000 pisteen rakennusautomaatiojärjestelmä. Kohteesta valmistuu älykäs rakennus, jossa panostetaan etäkäyttöön ja toteutetaan tarkkaa olosuhdevalvontaa. Etäkäyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta ja sen avulla rakennukseen pääsee käsiksi tietoturvallisesti. Kohde liitetään Assemblin Oy:n pilvivalvomoon Porin kaupungin toimesta.

Pohjois-Porin monitoimitalo tulee täyttämään Terve Talo -rakentamisen vaatimukset, joita tilaajan eli Porin kaupungin asettama valvoja seuraa tiiviisti viikkotarkastuksissa sekä asiakirjatarkastuksissa.

Lisätietoja

Rakennusautomaatio
Varsinais-Suomi
Reima Nurmi
reima.nurmi@assemblin.fi
Puh. 050 469 5586

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 300 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Lue lisää osoitteesta assemblin.fi.