Assemblin toteuttaa Finlandia-talon LVI-urakat

Uutinen

Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemaan Finlandia-taloon toteutetaan laaja perusparannus, jonka yhteydessä uudistetaan myös talon palveluja ja tiloja. Perusparannuksen pääurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy ja tilaajana Helsingin kaupunki. Assemblin Oy toteuttaa kohteen LVI-urakat.

finlandia-talo-600x400

Kohteen kuva:  Helsingin kaupunki

Finlandia-talo on toiminut konsertti- ja kongressitalona lähes 50 vuoden ajan. Arkkitehtuurisesti merkittävät tilat jakautuvat neljään osaan: Finlandia-saliin lämpiöineen, Helsinki-saliin lämpiöineen ja ravintolatiloihin. Kongressisiivessä sijaitsevat kokoustilat ja Karamzininrannan puolelta katutasosta löytyvät Veranda-salit.

Arvorakennus on tullut peruskorjausikään ja perusparannus on käynnistynyt vuonna 2021 suunnittelutöillä ja itse urakka on käynnistynyt alkuvuodesta 2022. Perusparannuksessa päärakennuksen talotekniikka uusitaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Finlandia-taloa myös laajennetaan uusilla maanalaisilla tiloilla Mannerheimintien puolelle.

LVI-tekniikka vastaamaan nykypäivän vaatimuksia

Perusparannuksen putki- ja ilmanvaihtotöistä vastaa Assemblin Oy:n Helsingin urakointi. Kohde on suojeltu rakennussuojelulailla ja toteuttavat työt vaativat vahvaa ammattitaitoa ja hyvää suunnittelua. Assemblinilla on kattava kokemuspohja vastaavanlaisista kohteista kuten Helsingin yliopiston päärakennus, Turun Hotelli Seurahuone ja Haikon kartano. LVI-tekniikka uusitaan täysin palvelemaan 2020-luvun tarpeita.

Työmaatoiminnassa yksi merkittävimmistä asioista on työturvallisuus. Rakennusalalla on monia riskialttiita työympäristöjä, joten terveyden ja turvallisuuden edistäminen ovat sekä tilaajalle, että Assemblinille avainkysymyksiä. Tässäkin kohteessa noudatetaan työturvallisuusvaatimuksia ja -lakia sekä panostetaan työturvallisuuteen muun muassa järjestämällä erillisiä työturvallisuustilaisuuksia ja -opastuksia.

Kohteen on tarkoitus valmistua vuonna 2024 ja perusparannuksen jälkeen Finlandia-talo pystyy entistä paremmin vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Lisätietoja kohteesta saat

Assemblin Oy
LVI-urakointi
Teemu Karpasuo
teemu.karpasuo@assemblin.fi
Puh. 044 410 3720

Lue lisätietoja kohteesta täältä.

Skanska Suomessa

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien.

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 300 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla.