Lokkisaarentie rakennus

Assemblin As Oy Lokkisaarentie 14 KVR-urakoitsijaksi

Vuosaaressa sijaitseva As Oy Lokkisaarentie 14 valittiin mukaan Helsingin kaupungin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeeseen. Taloyhtiöön kuuluu neljätoista 1960-luvulla rakennettua kerrostaloa. Hankkeen myötä talojen energiatehokkuutta parannetaan huomattavasti ja näin ollen myös asumiskulut pienenevät. Assemblin toimii hankkeen KVR-urakoitsijana.

Suurhanke alkoi laajalla energiakatselmuksella, jossa käytiin läpi rakennusten kunto nimenomaan energiatehokkuuden näkökulmasta. Hankesuunnittelun yhteydessä tehtiin monitavoiteoptimointi yhdessä konsulttiyhtiö Swecon ja Helsingin kaupungin kanssa. Optimoinnin perusteella valittiin lämmitysmuodoksi ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö säilyy kuitenkin täydentävänä lämmitysmuotona. As Oy Lokkisaarentie sai energiatehokkuusavustuksen ARA:lta, joten hankkeeseen oli mahdollisuus tarttua nopealla aikataululla.

Projekti käynnistyi kesäkuussa 2021 hankesuunnitelmaan perustuvalla toteutussuunnittelulla ja ääniteknisellä simuloinnilla. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2021. Projektin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Assemblinin Teknisiltä Palveluilta projektissa ovat mukana putki-, sähkö-, ilma- ja rakennusyksiköt. Assemblin toteuttaa hankkeen KVR-urakkana, jolloin toimitukseen sisältyy myös toteutussuunnittelu, energiatehokkuuslaskelmat ja loppudokumentaatio.

– Toteutussuunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin ammattitaitoisen tilaajaorganisaation, hyvän suunnittelutiimin ja Assemblinin kokeneen projektiorganisaation yhteistyöllä. Tilaaja pystyy tarvittaessa varsin nopeaan päätöksentekoon, kertoo Assemblinin projektin vetäjä Arto Kuhna.

– Asiakkaalle on mieluista toimia yhden kumppanin kanssa, ilman mittavia alihankintaketjuja. Pystymme kokonaistoimittajana myöntämään asiakkaalle normaalia paremman takuuehdon ja olemme innovatiivisia toteutussuunnittelun jatkuessa. Tilaaja arvostaa Assemblinin resursseja tällaisessa, taloyhtiömaailmassa ison mittakaavan projektissa. Assemblin teki mittavan selvitystyön kohteessa jo ennen tarjouksen jättämistä, jolloin avoimia asioita ei jäänyt juurikaan neuvotteluvaiheeseen, Kuhna jatkaa.

Ilma-vesilämpöpumput ovat harvinaisia asuintaloissa

Energiatehokkuushankkeessa asennetaan jokaiselle talolle oma suuritehoinen ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkosähköjärjestelmä. Lisäksi uusitaan rakennusautomaatio, huoneistojen patteritermostatit ja vesikalusteisiin vakiovirtausventtiilit.

Lämmitysjärjestelmä on hybridi, eli olemassa olevat kaukolämpöliittymät säilytetään ja lämmöntuottoon käytetään mahdollisimman paljon paremman hyötysuhteen antavia ilma-vesilämpöpumppuja.

Suuritehoiset ilma-vesilämpöpumput ovat harvinaisia asuinkiinteistöissä, myöskin aurinkosähköjärjestelmä on merkittävän kokoinen. Laitteistojen ääniteknisiin ratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska lämpöpumput asennetaan piha-alueelle talojen läheisyyteen.

– Pumppujen äänenvaimennuksen ratkaisuun jouduttiin käyttämään paljon aikaa. Asia on tärkeä niin asumisviihtyvyyden kuin rakennusmääräystenkin kannalta, sanoo Arto Kuhna.

Älykkyyttä ja etäohjausta

Huoneistojen termostaatit vaihdetaan hankkeessa älytermostaateiksi, jolloin asukas voi säätää asuntonsa lämpötilaa kännykän avulla. Älytermostaateilla pyritään eroon ikuisuusongelmasta, jossa yksi asukas kokee asunnon liian kylmäksi ja toinen taas liian lämpimäksi. Samalla mahdollistetaan asukkaille asuntojen lämpötilan laskeminen poissaolojen ajaksi. Tällä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä lämmityskustannuksissa.

Lämmönsäätömahdollisuutta tehostetaan linjasäätöventtiilien uusinnalla sekä lämmitysverkoston säädöllä ja tasapainotuksella. Sähköliittymiä ja keskuksia uusitaan järjestelmän tarpeiden mukaisesti. Myös koko ulkovalaistus päivitetään energiatehokkaalla LED-tekniikalla.

– Langaton ja etäkäytettävä huonekohtainen lämmönsäätöjärjestelmä on varsin harvinainen asuinrakennuksissa. Sähköautojen latausjärjestelmiin varaudutaan hankkeen edetessä, vaikka niiden rooli oli projektin alkumetreillä vähäinen, kertoo Kuhna.

Suurhankkeessa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen

Taloyhtiöllä on vuoteen 2030 ulottuva neljäntoista talon peruskorjausohjelma, joka vaihtelee hieman taloittain. Sisäilman laatu ja ilmanvaihto ovat tärkeimpiä asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja remontin ansioista ne saadaan hyvälle tasolle. Etenkin painovoimaisen ilmanvaihdon taloissa päästään eroon huonosti vaihtuvasta sisäilmasta. Lisäksi säädettävillä älytermostaateilla saadaan tasainen lämpötila kaikkiin huoneistoihin ja jokaiseen huoneeseen erikseen.

Taloyhtiön tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu se, että jatkossa huolto tehdään talo kerrallaan. Taloyhtiölle on laadittu huolto-ohjelma vuoteen 2060 asti, jossa vuosittain otetaan yksi talo kerrallaan tarkasteluun ja huoltoon.

– Parasta taktiikassa on se, että taloihin saadaan 15-16 vuoden asumisrauha. Näin päästään eroon siitä, että joka vuosi tehdään erilaisia korjauksia ja eletään jatkuvasti remontin keskellä. Tavoitteena on laittaa leima taloyhtiön oveen, että talo on huollettu ja kerrotaan, milloin on seuraava huolto. Pikkuremontteja ei enää tehdä joka vuosi , perustelee hankkeen laajuutta As Oy Lokkisaarentien hallituksen puheenjohtaja Risto Lähteenmäki.

Lisätietoja hankkeesta

Rakentamispalvelut
Etelä-Suomi
Arto Kuhna
arto.kuhna@assemblin.fi
Puh. 040 501 2686

Tekniset Palvelut
Etelä-Suomi
Mirka Vesaniemi
mirka.vesaniemi@assemblin.fi
Puh. 040 566 9929