As Oy Turun Harppuunan Meripoijun urakkatyöt käynnistetty

Harppuunakortteli on mittava ja innovatiivinen rakennushanke Turussa, jossa rakennetaan useassa vaiheessa 13 rakennusta käsittävä asuintalokortteli. Assemblinin Turun talotekniikkaurakointi toteuttaa As Oy Turun Harppuunan Meripoijussa koko talotekniikan eli kaikki LVISA-työt.

Assemblin on ollut Harppuunakorttelin rakentamisessa mukana alusta alkaen. Kohteessa on käytössä allianssi-urakkamuoto, joka on osoittautunut erittäin toimivaksi. Harppuunakorttelin rakennusjärjestyksessä neljännen asunto-osakeyhtiön eli Turun Harppuunan Meripoijun rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2020 ja sen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2022. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä kolme Turun talotekniikkaurakoinnin asentajaa, jotka tekevät runkovaiheen putki- ja sähköasennuksia.

Meripoiju nousee Harppuunakorttelin itälaidalle jatkaen aiemmin valmistuneen Majakan muodostamaa reunaa korttelin pohjoiskärjestä Linnankadulle päin. Meripoiju muodostuu kahdesta viisikerroksisesta ja yksiportaisesta asuinkerrostalosta.

Harppuunakortteli on ainutlaatuinen kokonaisuus Turussa

Harppuunakortteli on tuhannen asukkaan uudiskohde, jonka rakennuttajana toimii Merimieseläkekassa. Assemblin ja Merimieseläkekassa aloittivat yhteistyön hankkeen tiimoilta jo syksyllä 2015. Työtä on tehty allianssimallin mukaisesti jo useassa hankkeessa: Harppuunakorttelin autohallissa sekä asunto-osakeyhtiössä Ankkuri, Puosu ja Majakka. Projektit ovat edenneet allianssin hengen mukaisesti hyvässä yhteistyössä.

Harppuunakortteli sijaitsee erityisellä paikalla aivan Turun linnan naapurissa. Korttelissa tulee olemaan 12 taloa ja noin 500 asuntoa, joiden koot vaihtelevat aina yksiöistä suuriin kattohuoneistoihin saakka. Korttelissa panostetaan asukkaiden viihtyvyyteen ja pihoille tulee lasten temppuratoja ja pelialueita sekä aikuisten kuntoiluvälineitä ja houkuttelevia viheralueita viljelylaatikoineen.

Ekologisuus on otettu huomioon jo korttelin rakennusvaiheessa ja siellä onkin hyödynnetty energiaa säästäviä ratkaisuja kuten maalämpöä ja aurinkopaneeleita. Ympäristöystävällisyys korostuu myös kierrätyksessä, luonnon vaalimisessa ja elinkaariajattelussa.

Lähes 100 % energiaomavaraisuus takaa edulliset asumiskustannukset. Korttelin hulevedet käsitellään keskitetysti maanalaisessa hulevesijärjestelmässä. Korttelin toimivuutta on mietitty vuosikymmenien päähän, mikä tekee siitä turvallisen ja merkittävän asuinalueen historiallisessa miljöössä.

Allianssimallissa korostuu yhteistyö

Rakentamisen allianssimallissa projektia viedään eteenpäin toteuttajien tiiviissä yhteistyössä. Malli perustuu eri ammattilaisten hitsautuneeseen yhteistyöhön, jossa sovitun urakan toteutuminen vaatii projektin osapuolilta yhdessä tekemistä ja ideoimista. Allianssimalli soveltuu erityisen hyvin suurten, monimutkaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Allianssi korostaa jatkuvaa vuorovaikutteisuutta ja luo mahdollisuuden uusille ja innovatiivisille ideoille niin suunnittelun kuin toteutuksenkin puolella. Yhdessä tekemällä ja ideoimalla löydetään parhaat tavat toteuttaa projekti. Yhteistoiminnallisuuden on todistetusti nähty parantavan projektien suorituskykyä, laatua ja tuottavuutta.

Assemblin on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa allianssipohjaisia rakennusurakoita vuodesta 2014.

Jutun kuvituskuva: Merimieseläkekassa

Lisätietoja kohteesta

Assemblin Oy
Talotekniikka, Varsinais-Suomi
Ari Oksanen
ari.oksanen@assemblin.fi
Puh. 044 230 2384